עדכון אחרון: 07/12/20   שעה: 7:01          
  טמפרטורה גבוהה: 46.5 בשעה: 7:00   לחץ אויר גבוה: 1022.8 בשעה: 7:01
  נמוכה: 0.6 בשעה: 3:53   נמוך: 988.1 בשעה: 3:20
  לחות יחסית גבוהה: 99 בשעה: 4:50   מהירות הרוח הגבוהה: 99.8 בשעה: ----
  נמוכה: 10 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 0.6 בשעה: 2:56
  נקודת הטל הגבוהה: 27.2 בשעה: 6:31   עומס חום הגבוה: 55.0 בשעה: 0:00
  הנמוכה: -1.1 בשעה: 3:53   משקעים שנתיים: 148.2