עדכון אחרון: 07/12/20   שעה: 7:01          
  טמפרטורה גבוהה: 23.7 בשעה: 7:00   לחץ אויר גבוה: 1019.1 בשעה: 7:01
  נמוכה: 7.2 בשעה: 3:53   נמוך: 1010.4 בשעה: 3:20
  לחות יחסית גבוהה: 98 בשעה: 4:50   מהירות הרוח הגבוהה: 0.0 בשעה: ----
  נמוכה: 39 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 7.2 בשעה: 2:56
  נקודת הטל הגבוהה: 14.4 בשעה: 6:31   עומס חום הגבוה: 23.9 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 6.7 בשעה: 3:53   משקעים החודש: 1.8