עדכון אחרון: 05/12/19   שעה: 13:02          
  טמפרטורה גבוהה: 42.4 בשעה: 12:10   לחץ אויר גבוה: 1019.5 בשעה: 9:02
  נמוכה: 0.9 בשעה: 5:26   נמוך: 991.8 בשעה: 13:02
  לחות יחסית גבוהה: 98 בשעה: 5:48   מהירות הרוח הגבוהה: 74.0 בשעה: 12:54
  נמוכה: 11 בשעה: 12:18   השפעת הצינון המירבית: 0.6 בשעה: 2:49
  נקודת הטל הגבוהה: 25.6 בשעה: 12:53   עומס חום הגבוה: 46.1 בשעה: 12:10
  הנמוכה: -7.8 בשעה: 5:15   משקעים שנתיים: 66.8