עדכון אחרון: 03/07/20   שעה: 12:53          
  טמפרטורה גבוהה: 43.5 בשעה: 12:53   לחץ אויר גבוה: 1022.8 בשעה: 6:06
  נמוכה: 0.6 בשעה: 5:18   נמוך: 988.1 בשעה: 3:20
  לחות יחסית גבוהה: 99 בשעה: 5:26   מהירות הרוח הגבוהה: 99.8 בשעה: 9:45
  נמוכה: 10 בשעה: 12:27   השפעת הצינון המירבית: 0.6 בשעה: 4:59
  נקודת הטל הגבוהה: 23.9 בשעה: 10:49   עומס חום הגבוה: 43.9 בשעה: 12:52
  הנמוכה: -0.6 בשעה: 4:54   משקעים שנתיים: 799.6