עדכון אחרון: 15/10/19   שעה: 1:01          
  טמפרטורה גבוהה: 42.4 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 1019.5 בשעה: 0:59
  נמוכה: 0.9 בשעה: 1:00   נמוך: 991.8 בשעה: 0:05
  לחות יחסית גבוהה: 98 בשעה: 0:44   מהירות הרוח הגבוהה: 74.0 בשעה: 0:00
  נמוכה: 11 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 0.6 בשעה: 0:53
  נקודת הטל הגבוהה: 25.6 בשעה: 0:00   עומס חום הגבוה: 46.1 בשעה: 0:00
  הנמוכה: -0.6 בשעה: 0:09   משקעים שנתיים: 0.0