עדכון אחרון: 03/07/20   שעה: 12:53          
  טמפרטורה גבוהה: 37.0 בשעה: 12:53   לחץ אויר גבוה: 998.1 בשעה: 6:06
  נמוכה: 18.0 בשעה: 5:18   נמוך: 994.1 בשעה: 3:20
  לחות יחסית גבוהה: 94 בשעה: 5:26   מהירות הרוח הגבוהה: 33.8 בשעה: 9:45
  נמוכה: 36 בשעה: 12:27   השפעת הצינון המירבית: 17.8 בשעה: 4:59
  נקודת הטל הגבוהה: 23.9 בשעה: 10:49   עומס חום הגבוה: 42.2 בשעה: 12:52
  הנמוכה: 16.7 בשעה: 4:54   משקעים החודש: 0.0