עדכון אחרון: 05/12/19   שעה: 13:02          
  טמפרטורה גבוהה: 24.8 בשעה: 12:10   לחץ אויר גבוה: 1012.6 בשעה: 9:02
  נמוכה: 5.3 בשעה: 5:26   נמוך: 1004.8 בשעה: 13:02
  לחות יחסית גבוהה: 97 בשעה: 5:48   מהירות הרוח הגבוהה: 35.4 בשעה: 12:54
  נמוכה: 40 בשעה: 12:18   השפעת הצינון המירבית: 5.6 בשעה: 2:49
  נקודת הטל הגבוהה: 16.1 בשעה: 12:53   עומס חום הגבוה: 25.0 בשעה: 12:10
  הנמוכה: 4.4 בשעה: 5:15   משקעים החודש: 9.9