עדכון אחרון: 18/02/20   שעה: 13:02          
  טמפרטורה גבוהה: 21.6 בשעה: 12:45   לחץ אויר גבוה: 1018.5 בשעה: 9:04
  נמוכה: 0.3 בשעה: 0:00   נמוך: 1004.3 בשעה: 12:56
  לחות יחסית גבוהה: 98 בשעה: 0:00   מהירות הרוח הגבוהה: 67.6 בשעה: 9:02
  נמוכה: 33 בשעה: 12:49   השפעת הצינון המירבית: 0.6 בשעה: 0:00
  נקודת הטל הגבוהה: 13.9 בשעה: 12:01   עומס חום הגבוה: 20.6 בשעה: 12:01
  הנמוכה: -0.6 בשעה: 5:18   משקעים החודש: 63.8