עדכון אחרון: 02/04/20   שעה: 19:02          
  טמפרטורה גבוהה: 21.8 בשעה: 14:29   לחץ אויר גבוה: 1008.0 בשעה: 10:07
  נמוכה: 11.8 בשעה: 5:09   נמוך: 1000.0 בשעה: 4:35
  לחות יחסית גבוהה: 96 בשעה: 7:24   מהירות הרוח הגבוהה: 30.6 בשעה: 15:41
  נמוכה: 49 בשעה: 18:03   השפעת הצינון המירבית: 11.7 בשעה: 5:01
  נקודת הטל הגבוהה: 16.7 בשעה: 8:50   עומס חום הגבוה: 21.7 בשעה: 14:29
  הנמוכה: 8.3 בשעה: 18:22   משקעים החודש: 0.0