עדכון אחרון: 15/10/19   שעה: 1:01          
  טמפרטורה גבוהה: 39.4 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 1010.4 בשעה: 0:59
  נמוכה: 14.2 בשעה: 1:00   נמוך: 999.6 בשעה: 0:05
  לחות יחסית גבוהה: 95 בשעה: 0:44   מהירות הרוח הגבוהה: 38.6 בשעה: 0:00
  נמוכה: 18 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 14.4 בשעה: 0:53
  נקודת הטל הגבוהה: 22.2 בשעה: 0:00   עומס חום הגבוה: 39.4 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 8.9 בשעה: 0:09   משקעים החודש: 0.0