עדכון אחרון: 15/11/19   שעה: 7:01          
  טמפרטורה גבוהה: 25.7 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 1006.6 בשעה: 6:50
  נמוכה: 19.7 בשעה: 3:45   נמוך: 1004.4 בשעה: 0:00
  לחות יחסית גבוהה: 64 בשעה: 3:37   מהירות הרוח הגבוהה: 37.0 בשעה: 0:03
  נמוכה: 44 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 19.4 בשעה: 3:45
  נקודת הטל הגבוהה: 12.8 בשעה: 0:00   עומס חום הגבוה: 25.6 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 11.7 בשעה: 1:30   עצמת הגשם הגבוהה: 0.0 בשעה: ----