עדכון אחרון: 15/10/19   שעה: 1:01          
  טמפרטורה גבוהה: 32.2 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 1007.1 בשעה: 0:59
  נמוכה: 31.3 בשעה: 1:00   נמוך: 1005.5 בשעה: 0:05
  לחות יחסית גבוהה: 32 בשעה: 0:44   מהירות הרוח הגבוהה: 33.8 בשעה: 0:00
  נמוכה: 30 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 31.1 בשעה: 0:53
  נקודת הטל הגבוהה: 12.8 בשעה: 0:00   עומס חום הגבוה: 31.7 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 12.2 בשעה: 0:09   עצמת הגשם הגבוהה: 0.0 בשעה: ----