עדכון אחרון: 05/12/19   שעה: 13:02          
  טמפרטורה גבוהה: 18.5 בשעה: 12:10   לחץ אויר גבוה: 1011.3 בשעה: 9:02
  נמוכה: 8.6 בשעה: 5:26   נמוך: 1007.4 בשעה: 13:02
  לחות יחסית גבוהה: 96 בשעה: 5:48   מהירות הרוח הגבוהה: 9.7 בשעה: 12:54
  נמוכה: 71 בשעה: 12:18   השפעת הצינון המירבית: 8.9 בשעה: 2:49
  נקודת הטל הגבוהה: 13.9 בשעה: 12:53   עומס חום הגבוה: 18.9 בשעה: 12:10
  הנמוכה: 7.8 בשעה: 5:15   עצמת הגשם הגבוהה: 0.3 בשעה: 2:00