עדכון אחרון: 18/02/20   שעה: 13:02          
  טמפרטורה גבוהה: 21.2 בשעה: 12:45   לחץ אויר גבוה: 1010.0 בשעה: 9:04
  נמוכה: 9.4 בשעה: 0:00   נמוך: 1006.6 בשעה: 12:56
  לחות יחסית גבוהה: 91 בשעה: 0:00   מהירות הרוח הגבוהה: 45.1 בשעה: 9:02
  נמוכה: 43 בשעה: 12:49   השפעת הצינון המירבית: 9.4 בשעה: 0:00
  נקודת הטל הגבוהה: 10.0 בשעה: 12:01   עומס חום הגבוה: 20.0 בשעה: 12:01
  הנמוכה: 5.6 בשעה: 5:18   עצמת הגשם הגבוהה: 0.0 בשעה: ----