עדכון אחרון: 05/08/20   שעה: 6:53          
  טמפרטורה גבוהה: 25.2 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 996.5 בשעה: 0:01
  נמוכה: 22.4 בשעה: 6:08   נמוך: 995.1 בשעה: 3:52
  לחות יחסית גבוהה: 91 בשעה: 6:41   מהירות הרוח הגבוהה: 4.8 בשעה: 4:29
  נמוכה: 79 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 22.2 בשעה: 5:49
  נקודת הטל הגבוהה: 21.7 בשעה: 0:17   עומס חום הגבוה: 26.7 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 20.6 בשעה: 4:39   עצמת הגשם הגבוהה: 0.0 בשעה: ----