עדכון אחרון: 23/01/20   שעה: 7:02          
  טמפרטורה גבוהה: 5.4 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 1013.9 בשעה: 2:32
  נמוכה: 2.7 בשעה: 7:02   נמוך: 1013.0 בשעה: 4:32
  לחות יחסית גבוהה: 95 בשעה: 5:39   מהירות הרוח הגבוהה: 0.0 בשעה: ----
  נמוכה: 89 בשעה: 0:00   השפעת הצינון המירבית: 2.8 בשעה: 6:47
  נקודת הטל הגבוהה: 3.9 בשעה: 0:00   עומס חום הגבוה: 5.6 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 1.7 בשעה: 6:59   עצמת הגשם הגבוהה: 0.0 בשעה: ----