עדכון אחרון: 26/05/20   שעה: 0:53          
  טמפרטורה גבוהה: 16.3 בשעה: 0:00   לחץ אויר גבוה: 1008.6 בשעה: 0:09
  נמוכה: 15.3 בשעה: 0:49   נמוך: 1008.4 בשעה: 0:00
  לחות יחסית גבוהה: 87 בשעה: 0:37   מהירות הרוח הגבוהה: 0.0 בשעה: ----
  נמוכה: 83 בשעה: 0:04   השפעת הצינון המירבית: 15.6 בשעה: 0:24
  נקודת הטל הגבוהה: 13.9 בשעה: 0:00   עומס חום הגבוה: 16.7 בשעה: 0:00
  הנמוכה: 13.3 בשעה: 0:01   עצמת הגשם הגבוהה: 0.0 בשעה: ----