Missing image

התחזית מיום שבת 07.05.22 ועד יום שבת 14.05.22 –

  שבת ( 07.05.22 ) : אחה"צ הערב והלילה : עד שעות אחה"צ בצפון הארץ יתכן עדיין טפטוף, במרכז בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם ובדרום בהיר עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה, בערב ובלילה יעשה בהיר עם מעט עננות גבוהה ברוב חלקי הארץ. יהיה קר בלילה הקרוב בעיקר בהרים. הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה

 

יום ראשון ( 08.05.22 )  : בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה שתעבור מדי פעם, הטמפ' יעלו אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה

 

יום שני ( 09.05.22 )  : עד שעות אחה"צ המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה/בינונית, יתכן טפטוף בצפון ובמרכז מעננות בינונית שיכולה להתפתח מקומית, אחה"צ יעשה בהיר, הטמפ' יעלו ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר מזרחית קלה ואחה"צ תחוג לצפון צפון מערבית עד צפונית קלה עד מתונה, ובמישור החוף הרוח מעט יותר חזקה ערה עד עזה. יתכן אובך רום

 


יום שלישי ( 10.05.22 )  : בהיר בדרך כלל, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח בבוקר צפון צפון מערבית קלה עד מתונה, ובמישור החוף תהיה מעט יותר חזקה מתונה עד ערה, אחה"צ הרוח תחוג לצפון מערבית קלה הטמפ' מעט ירדו. בדרום יתכן אובך

 

יום רביעי ( 11.05.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית ובמשך היום גל של עננות גבוהה יעבור אותנו, הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה

 

יום חמישי ( 12.05.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עלייה קלה ויהיו סביב הממוצע לעונה. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה

 

יום שישי ( 13.05.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם עוד עלייה בטמפ' אשר יהיו מעט מעל לממוצע לעונה זו

 

שבת ( 14.05.22 ) : מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל לעונה

 


עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.