Missing image

התחזית מיום שבת 16.04.22 ועד יום שבת 23.04.22 –

שבת ( 16.04.22 ) : אחה"צ הערב והלילה : בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיה חם ויבש מהרגיל לעונה. הרוח צפון מזרחית קלה, במישור החוף צפוייה רוח צפונית מתונה

 

יום ראשון ( 17.04.22 )  : בהיר בדרך כלל עם עננות גבוהה שתעבור מדי פעם, הטמפ' יעלו עוד ויעשה שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח צפון מזרחית בתחילת היום, ובמשך היום תחוג למזרחית עד דרום מזרחית ותתחזק, יעשה אביך במשך היום. בלילה צפויות רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות חזקות מאוד. בלילה יהיה חם יחסית ללילה הקודם

 

יום שני ( 18.04.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד בעיקר באזורים הפנימיים ויהיה שרבי, עד שעות הצהריים ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות חזקות מאוד, יהיה אביך, אחה"צ הרוח תחוג למערבית קלה, והאובך יתגבר ותהיה ירידה קלה בטמפ' באזורי החוף ובשפלה, בשאר אזורי הארץ יוסיף להיות שרבי

 


יום שלישי ( 19.04.22 )  : בבוקר מעונן חלקית בעננות בינונית ויתכן טפטוף ועדיין יהיה אביך, במשך היום הטמפ' ירדו ירידה ניכרת של 9-12 מ"צ יחסית למקסימום של אתמול, אך עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, האובך ישקע במשך היום, אחה"צ ערב יעשה בהיר וקריר/קר

 

יום רביעי ( 20.04.22 )  : מהבוקר ועד לקראת צהריים מעונן חלקית עד בהיר ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף ובצפון, משעות הצהריים יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו סביב הממוצע לעונה, בהרים הטמפ' יהיו מעט מתחת לממוצע. הרוח מערבית עד צפון מערבית מתונה עד ערה

 

יום חמישי ( 21.04.22 )  : בהיר בדרך כלל, הטמפ' יעלו מעט ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מערבית מתונה. בלילה יגיע לאזורנו גל של עננות גבוהה

 

יום שישי ( 22.04.22 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ואביך, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל באזורי החוף, באזורים הפנימיים יעשה חם מהרגיל עד שרבי. הרוח צפונית עד צפון מזרחית קלה עד מתונה

 

שבת ( 23.04.22 ) : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויהיה חם מהרגיל עד שרבי. הרוח צפון מזרחית קלה עד מתונה

 


עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.