Missing image

שבת ( 02.04.22 ) : אחה"צ הערב והלילה : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיה שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח משתנית קלילה

 

יום ראשון ( 03.04.22 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, בפנים הארץ בעיקר בעמקים המזרחיים ובדרום עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי. הרוח צפון מערבית קלה

 

יום שני ( 04.04.22 )  : בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח במשך היום צפון מערבית קלה, אחה"צ במישור החוף תתכן רוח מעט יותר חזקה צפונית מתונה עד ערה, ובלילה הרוח תחוג לצפון מזרחית קלה

 


יום שלישי ( 05.04.22 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויעשה שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה. בהרים אולי מעט חזקה יותר

 

יום רביעי ( 06.04.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם מעט עננות גבוהה, עד שעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות עדיין שרבי ברוח חלקי הארץ, משעות אחה"צ יחדור לאזורנו אוויר יותר קריר, הטמפ' מעט ירדו, עדיין יישארו גבוהות מהרגיל לעונה ויעשה אביך, הרוח בבוקר דרומית קלה עד מתונה ומשעות אחה"צ תחוג לדרום מערבית מתונה עד ערה

 

יום חמישי ( 07.04.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ועדיין אביך, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ועדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, הרוח במשך היום משתנית קלה עד מתונה ובלילה תחוג למזרחית קלה

 

יום שישי ( 08.04.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח משתנית קלה עד מתונה

 

שבת ( 09.04.22 ) : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו, עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי. הרוח משתנית קלה עד מתונה

 


עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.