Missing image

התחזית מיום ראשון 27.03.22 ועד יום שבת 02.04.22 –

יום ראשון ( 27.03.22 ) : אחה"צ הערב והלילה : אחה"צ עדיין סיכוי קטן לטפטוף בצפון הארץ, בערב ובלילה בהיר וקר. הרוח במשך היום מערבית קלה ובלילה משתנית קלה. הטמפ' יעלו

 

יום שני ( 28.03.22 )  : בהיר, הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה. הרוח צפון מזרחית קלה בפנים הארץ, ובמישור החוף צפונית קלה עד מתונה אחה"צ תתחזק לערה עד עזה

 

יום שלישי ( 29.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ויעשה אביך, הטמפ' יעלו עלייה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות

 


יום רביעי ( 30.03.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפ'. הרוח בבוקר משתנית קלה ולקראת צהריים תחוג למערבית קלה

 

יום חמישי ( 31.03.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עלייה קלה ויעשה חם מהרגיל. הרוח צפונית עד צפון מזרחית קלה עד מתונה

 

יום שישי ( 01.04.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עלייה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש עד שרבי. הרוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה

 

שבת ( 02.04.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיה שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח מזרחית מתונה עד ערה

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.