Missing image

התחזית מיום רביעי 23.03.22 ועד יום שלישי 29.03.22 –

יום רביעי ( 23.03.22 ) : הערב והלילה : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד מדי פעם בעיקר בצפון הארץ, במרכז גשם מקומי. הטמפ' ירדו ויהיה קר מהרגיל במידה ניכרת לתקופה זו של השנה. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג , וזמנית אפשרי שלג גם בהרים מעל 900 מטר. מהחצי השני של הלילה בין רביעי לחמישי הגשמים יתחזקו

 

יום חמישי ( 24.03.22 )  : עד הצהריים גשמים לפרקים בצפון ובמרכז עם רוחות חזקות, שלג בחרמון ובצפון רמת הגולן, וזמנית אפשרי שלג מגובה 850-900 מטר בצפון בעיקר בשעות הבוקר, ובמרכז מגובה 950-1000 מטר. אחה"צ הגשם ייחלש מעט אך יוסיף לרדת מדי פעם בעיקר בצפון ובמרכז, בנגב הצפוני/מרכזי משעות אחה"צ יתכן גשם מקומי. ביום זה חשש לשיטפונות והצפות במקומות המועדים לכך. משעות אחה"צ שלג ירד בעיקר בחרמון ובצפון רמת הגולן

 

יום שישי ( 25.03.22 )  : עד שעות הצהריים גשום מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, במרכז הנגב יתכן גשם מקומי, יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים לכך. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל במידה ניכרת. בחרמון ירד שלג. הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה ואחה"צ תחוג לצפונית מערבית מתונה. משעות אחה"צ הגשם יתמעט מאוד וירד מקומית בעיקר במרכז ובצפון הנגב ובערב/לילה הוא יפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וקר מאוד. יש חשש לקרה במקומות המועדים לכך

 


שבת ( 26.03.22 )  : בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים, במשך היום התחממות קלה, הטמפ' עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים יעשה יותר מעונן ובצפון הארץ יתכנו גשמים מקומיים. בערב או בלילה הגשם יפסק לחלוטין. הרוח משתנית קלה עד מתונה

 

יום ראשון ( 27.03.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ועדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום משתנית קלה ומשעות אחה"צ אל תוך הלילה הרוח תחוג לצפון מזרחית קלה עד מתונה

 

יום שני ( 28.03.22 )  : בהיר , הטמפ' יעלו עוד והם יהיו רגילות לעונה. משעות אחה"צ יעשה בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה. הרוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה ובהרים יתכנו משבים ערים, אחה"צ במישור החוף הרוח תהיה צפונית מתונה עד ערה

 

יום שלישי ( 29.03.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר מזרחית חזקה ערה עד עזה ובמשך היום מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.