Missing image

התחזית מיום שישי 18.03.22 ועד יום רביעי 23.03.22 –

 

יום שישי ( 18.03.22 ) : הערב והלילה : מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי ירד מדי פעם תוך כדי התמעטות בצפון ובמרכז, הגשם ייחלש ויתמעט ויהפוך להיות יותר נקודתי במהלך הלילה. הטמפ' ירדו מעט, והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה. בחרמון ירד שלג

 

שבת ( 19.03.22 )  : עד שעות לפני הצהריים עדיין יתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, משעות הצהריים הגשם יפסק ויעשה מעונן חלקית. הטמפ' בצפון ירדו מעט, בדרום ובמרכז הטמפ' מעט יעלו, הטמפ' יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפון צפון מערבית מתונה עד ערה. בחרמון עדיין יתכן שלג

 

יום ראשון ( 20.03.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' מעט ירדו ויהיה קר מהרגיל לעונה, תנשב רוח צפונית קלה עד מתונה ויתכנו משבים ערים, במישור החוף תנשב רוח צפונית חזקה יותר ,מתונה עד ערה עם משבים עזים. משעות אחה"צ המאוחרות/ערב יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית ויחלו לרדת טפטופים עד גשמים מקומיים בדרך כלל קלים שיכולים לרדת בכל מקום בארץ

 


יום שני ( 21.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן וירדו גשמים מקומיים בדרך כלל קלים שיכולים לרדת בכל מקום בארץ, עם כי ביום זה יש סיכוי לגשם נקודתי יותר חזק, ולכן יש חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפון צפון מערבית קלה עד מתונה עם משבים ערים. משעות אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם

 

יום שלישי ( 22.03.22 )  : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, תהיה עוד התחממות קלה, משעות אחה"צ יחל לחדור אוויר יותר קר ויעשה מעונן חלקית עד מעונן בצפון ובמרכז, גשמים מקומיים יחלו לרדת, כאשר בערב/לילה הגשם יתחזק וירד לפרקים מלווה סופות רעמים וברד, בחרמון ירד שלג. הרוח במשך היום מערבית קלה, בערב לילה תחוג לדרום מערבית מתונה עד ערה. ( עקב הבדלים בין המודלים יש להתעדכן לגבי יום זה שוב.)

 

יום רביעי ( 23.03.22 )  : גשום לפרקים בצפון ובמרכז מלווה ברוחות חזקות, בדרום מעונן חלקית עם חשש לסופות חול ואובך, הגשם בצפון ובמרכז ילווה בסופות רעמים וברד, יש חשש להצפות. הטמפ' ירדו , בחרמון ירד שלג ובמשך היום רום השלג ירד , וירד שלג מגובה 1000-1100 מטר שיערם. הרוח דרום מערבית חזקה, ערה עד עזה ויתכנו משבים סוערים. ( עקב הבדלים בין המודלים יש להתעדכן לגבי יום זה שוב.)

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.