Missing image

התחזית מיום רביעי 16.03.22 ועד יום שני 21.03.22 –

יום רביעי ( 16.03.22 ) : הערב והלילה : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, קר מאוד, הרוח צפון צפון מערבית קלה עד מתונה ויתכנו משבים עזים. בלילה תיתכן קרה במקומות המועדים לכך ויש חשש להיווצרות קרח על הכבישים בצפון רמת הגולן בעיקר

 

יום חמישי ( 17.03.22 )  : בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים לכך וישנו גם חשש להיווצרות קרח על הכבישים בעיקר בצפון רמת הגולן, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו, תנשב רוח מערבית קלה עד מתונה. בשעות הערב המאוחרות לילה יעשה מעונן חלקית בעיקר בצפון הארץ ויחלו לרדת גשמים מקומיים קלים

 

יום שישי( 18.03.22 )  : בצפון מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר וירדו גשמים מקומיים מדי פעם, במרכז משעות הצהריים יתכנו גם גשמים מקומיים קלים מאוד. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה. בחרמון ירד שלג

 


שבת ( 19.03.22 )  : בבוקר עדיין יתכנו שאריות של גשם פה ושם, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' מעט יעלו , אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום מערבית קלה ואחה"צ תחוג לצפון צפון מערבית קלה עד מתונה

 

יום ראשון ( 20.03.22 )  : מעונן חלקית בעננות משתנה גבוהה/בינונית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה והם יהיו ממוצעות לעונה, הרוח במשך היום צפונית קלה עד מתונה כאשר במישור החוף הרוח יותר חזקה מתונה עד ערה עם משבים עזים. משעות הלילה שבין ראשון לשני יתכנו גשמים מקומיים קלים מעננות בינונית

 

יום שני ( 21.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו גשמים מקומיים שיכולים לרדת בכל הארץ מעננות בינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו סביב הממוצע לעונה, בדרום אולי מעט מעל הממוצע, הרוח משתנית קלה עד מתונה


עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי