Missing image

התחזית מיום ראשון 13.03.22 ועד יום שישי 18.03.22 –

יום ראשון ( 13.03.22 ) : הערב והלילה : הערב עדיין יתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל, בשעות הלילה היותר מאוחרות הגשם יפסק. הטמפ' נמוכות במידה ניכרת מהממוצע לעונה. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה

.

יום שני ( 14.03.22 )  : בבוקר יש חשש לקרה במקומות המועדים לכך, משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית ויש אפשרות לטפטופים עד גשם מקומי קל מאוד בעיקר בצפון ובמישור החוף. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל במידה ניכרת. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה

.

יום שלישי( 15.03.22 )  : בבוקר מעונן חלקית עם אפשרות לגשם מקומי בצפון ובמרכז, לקראת צהריים תהיה התחזקות זמנית בגשם עד שעות אחה"צ המוקדמות, והוא ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בחרמון שלג ובהרים שגובהם מעל 650-700 מטר ירד שלג שלא יערם לגובה משמעותי עקב היעדר משקעים בצפון ובמרכז. בשעות אחה"צ המוקדמות בצפון יפסק הגשם והוא ירד מקומית תוך כדי היחלשות במרכז ועד למרכז הנגב, יש חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום ובמזרח, בלילה הגשם יפסק לחלוטין ויעשה מאוד מאוד קר ויש חשש חמור לקרה נרחבת. הטמפ' ירדו והם יהיו נמוכות במידה ניכרת מהרגיל לעונה. הרוח בתחילת היום צפון מערבית שתחוג לקראת צהריים לצפון צפון מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים

.


יום רביעי ( 16.03.22 )  : בבוקר חשש לקרה נרחבת במקומות המועדים לכך, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית ועלייה קלה בטמפ' אשר עדיין יהיו נמוכות מהרגיל במידה ניכרת לעונה זו, יהיה קר מאוד. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה. בלילה שבין רביעי לחמישי שוב תיתכן קרה במקומות המועדים לכך

.

יום חמישי ( 17.03.22 )  : בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים לכך, במשך היום יעשה יותר מעונן ומשעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות קיים סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, בלילה יתכן גשם מקומי גם במרכז הארץ. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ועדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה

.

יום שישי ( 18.03.22 )  : עד שעות הצהריים קיים סיכוי לגשם מקומי בצפון ובמרכז, אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה

.


עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.