Missing image

התחזית מיום שישי 11.03.22 ועד יום שלישי 15.03.22 – גל הקור נמשך.

יום שישי ( 11.03.22 )  : הערב והלילה : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, גשם מקומי ברובו קל יוסיף לרדת מדי פעם מהצפון ועד לצפון הנגב( באופן נקודתי הגשם עדיין יכול להיות חזק), בחרמון ירד שלג קל עד בינוני מדי פעם, ובהרים שגובהם מעל 1000-1100 מטר יתכן שירד שלג ,שזמנית יערם בעיקר בצפון. הרוח במשך הערב והלילה תיחלש למערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות במידה ניכרת מהממוצע לחודש זה.

 

שבת ( 12.03.22 )  : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, גשם מקומי ברובו קל ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב תוך כדי התמעטות הגשמים במשך היום, והפוגות גדולות יותר בין הגשמים, בחרמון ירד שלג קל עד בינוני ובצפון הארץ יתכן שלג קל מעל 1200 מטר. הגשם יפסק אחה"צ במרכז ובצפון הנגב( אולי במרכז יראו עדיין טפטופים), ובצפון הארץ עדיין יש סיכוי לגשם מקומי קל מאוד או טפטופים מקומיים גם לתוך הלילה. הרוח מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ביום זה והם יהיו נמוכות במידה ניכרת לעונה זו של השנה. בלילה קר מאוד ויש חשש לקפיאת כבישים בהרים.

 

יום ראשון ( 13.03.22 )  : מעונן חלקית עד בהיר ויתכן במשך היום גשם מקומי קל מאוד או טפטופים בצפון ובמרכז, רוב היום ללא גשם. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה במידה ניכרת. הרוח במשך היום מערבית קלה, ואחה"צ תחוג לצפון מערבית קלה עד מתונה. בחרמון יתכן וירד שלג קל.

 

 

יום שני ( 14.03.22 )  : בבוקר מעונן חלקית, במשך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים קלים בעיקר מקו חיפה ודרומה עד לצפון הנגב, אזור רכס נפתלי, עמק החולה, הרי הגולן, טבריה וחלק מהגליל המערבי כנראה ללא גשם ביום זה. הטמפ' ירדו מעט ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה במידה ניכרת. הרוח צפון צפון מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי ( 15.03.22 )  : מעונן חלקית, במשך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים אשר יתחזקו משעות הצהריים אל תוך הלילה. הטמפ' ירדו עוד וגל הקור יגיע לשיאו. בחרמון ירד שלג, ובהרים שגובהם מעל 700 מטר צפוי שלג בצפון ובמרכז( עדיין יש לקחת בזהירות עקב הטווח הגדול ), הרוח במשך היום תתחזק לצפון צפון מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.