Missing image

התחזית מיום שלישי 08.03.22 ועד יום ראשון 13.03.22 –

יום שלישי ( 08.03.22 )  : הערב והלילה : מעונן חלקית ובשעות הערב יחלו לרדת גשמים מקומיים קלים שיכולים לרדת מהצפון ועד לצפון הנגב עם דגש על אזור הצפון והמרכז יותר, בלילה הגשמים יתחזקו בעיקר בצפון הארץ, הגשם יכול להיות מלווה בסופות רעמים וברד. הרוח כרגע משתנית קלה, ובלילה תחוג לצפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי ( 09.03.22 )  : עד לשעות הצהריים/ אחה"צ המוקדמות ירד גשם לפרקים בצפון הארץ בעיקר, במרכז יתכן גשם מקומי, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד בעיקר בצפון הארץ, משעות אחה"צ הגשם ייחלש מאוד וברוב המקומות ייפסק, בערב ובלילה שוב יתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז( יותר בצפון, פחות במרכז). הטמפ' ירדו. הרוח בבוקר משתנית קלה, ומשעות הצהריים מערבית קלה עד מתונה. יש סיכוי לשלג בחרמון העליון.

 

יום חמישי ( 10.03.22 )  : בבוקר גשם מקומי ירד מדי פעם בצפון ובמרכז, משעות הצהריים הגשם המקומי יתמקד יותר בצפון הארץ, משעות הערב הגשם צפוי להתחזק ולהתפשט למרכז, בצפון הנגב קיים סיכוי לגשם מקומי, בשעות הלילה גשם מדי פעם ירד גם בצפון הנגב. הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויעשה קר מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג ובלילה שבין חמישי לשישי קיים סיכוי לירידת שלג בצפון רמת הגולן והר מירון מעל 1000 מטר. הרוח בבוקר דרום מערבית מתונה ומשעות הצהריים תחוג לדרום מערבית עד מערבית ערה עד עזה ויתכנו משבים סוערים.

 

 

יום שישי ( 11.03.22 )  : עד הצהריים גשום לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, בחרמון ירד שלג ובצפון הארץ בפסגות הרי הגליל והגולן מעל 850-900 מטר ירד שלג . בהרי המרכז קיים סיכוי לשלג בפסגות הגבוהות מ 1000 מטר. משעות אחה"צ הגשם ייחלש וירד מדי פעם עם הפוגות יותר גדולות ובאופן מקומי יותר . הטמפ' ירדו עוד ויהיו מתחת לממוצע במידה ניכרת, יהיה קר מאוד, ינשבו רוחות ערות עד עזות עם משבים סוערים, בלילה הרוח מעט תיחלש.

 

שבת ( 12.03.22 )  : בבוקר עדיין אפשרות לגשם מקומי קל מאוד, במשך היום ללא גשם, יהיה קר מאוד, הרבה מתחת לממוצע העונתי לתקופה זו של השנה. הרוח צפון מערבית מתונה עד ערה. בלילה חשש לקרה במקומות המועדים לכך ,ובצפון רמת הגולן חשש לקפיאת כבישים.

 

יום ראשון ( 13.03.22 ) : בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים לכך, במשך היום בהיר ותהיה התחממות קלה, הטמפ' עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח תהיה צפונית קלה עד מתונה, אחה"צ צפויים משבים ערים. בלילה שבין ראשון לשני שוב יש חשש לקרה, עם כי הסבירות לזה יורדת.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.