Missing image

התחזית מיום שבת 05.03.22 ועד יום חמישי 10.03.22 –

שבת ( 05.03.22 )  : הערב והלילה : בהיר עד מעונן חלקית, בדרום מעט עננות גבוהה , מהחצי השני של הלילה ובעיקר לפנות בוקר יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית. הטמפ' יעלו. הרוח צפון מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון ( 06.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, משעות הבוקר ועד לשעות אחה"צ יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים מעננות בינונית שיכולים לרדת בכל הארץ. הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל לעונה, בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות אשר יחוגו לקראת צהריים/אחה"צ המוקדמות לדרום מערביות חזקות ויעשה אביך( נראה הפעם כאובך כבד בעיקר בדרום ובמרכז) ברוב חלקי הארץ , בדרום יתחוללו סופות חול. לקראת ערב/בשעות הערב המוקדמות הרוח תחוג לצפון מערבית והטמפ' יחלו לרדת ויעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות נמוכה.

 

יום שני ( 07.03.22 )  : מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר ועד הצהריים סיכוי לטפטוף/גשם מקומי קל מאוד בעיקר בצפון הארץ, בדרום יחל גל של עננות גבוהה שיתפשט למרכז ולצפון במשך היום,  הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר צפון מערבית מתונה, ובמשך היום תחוג למערבית קלה.

 

 

יום שלישי ( 08.03.22 )  : בבוקר מעונן בעננות גבוהה, לקראת צהריים יעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ומשעות הצהריים יתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל מעננות בינונית שיכולים לרדת בכל הארץ, הטמפ' מעט יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח במשך היום משתנית קלה , משעות אחה"צ הרוח תחוג בפנים הארץ למזרחית קלה ובמישור החוף לצפונית מתונה עד ערה, ובלילה הרוח בדרום הארץ דרומית חזקה עם אפשרות לסופות חול ואובך, ובצפון ובמרכז הרוח צפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי ( 09.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן בעננות משתנה, בבוקר עדיין יתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון מעננות בינונית, הרוח דרומית מערבית חזקה ,הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, במשך שעות הבוקר ועד לצהריים צפוי אובך שיכול להיות כבד בכל הארץ, אחה"צ יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון שיתפשטו למרכז לקראת הערב, האובך יישאר רק בדרום. בלילה ירד גשם  מדי פעם בצפון ובמרכז עם גשם מקומי בצפון הנגב, בחרמון ירד שלג.

 

יום חמישי ( 10.03.22 ) : גשום לפרקים עם עוד ירידה בטמפ' שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון צפוי שלג.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.