Missing image

התחזית מיום רביעי 02.03.22 ועד יום ראשון 06.03.22 –

יום רביעי ( 02.03.22 )  : הערב והלילה : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף פה ושם, יהיה חם מהרגיל יחסית גם בלילה. הרוח דרום מזרחית קלה עד מתונה ויתכנו משבים ערים בהרים. בחצי השני של הלילה הרוח תחל לחוג לדרום מערבית.

 

יום חמישי ( 03.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן ובבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז מלווים רוחות חזקות דרום מערביות, בדרום סופות חול ואובך, לקראת צהריים הרוח תחוג למערבית וזמנית הגשם יתחזק למשך כמה שעות והוא יהיה מלווה בסופות רעמים יחידות, לקראת הערב יתכן גשם מקומי בצפון הנגב, בערב הגשם ייחלש וירד מקומית בצפון ובמרכז, בצפון הנגב יתכן גשם מקומי. יש חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' ירדו דרסטית ויעש קר מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג וזמנית אחה"צ קיים סיכוי לשלג מגובה 1200 מטר.

 

יום שישי ( 04.03.22 )  : בבוקר עדיין גשם מקומי קל בצפון ובמרכז ובצפון הנגב יתכן טפטוף/גשם מקומי קל מאוד, במשך היום הגשם המקומי הקל יתרכז בעיקר בצפון הארץ תוך כדי התמעטות והיחלשות, בלילה יתכנו טפטופים בצפון הארץ. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה ובבוקר עדיין יתכנו משבים ערים.

 

 

שבת ( 05.03.22 )  : בבוקר עדיין יתכן טפטוף בסבירות נמוכה, במשך היום בהיר והתחממות, הטמפ' יהיו רגילות לעונה. משעות אחה"צ אל תוך הלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית. הרוח במשך היום משתנית קלה ובערב/לילה תחוג לצפון מזרחית מתונה.

 

יום ראשון ( 06.03.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל. הרוח בצפון ובמרכז צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה ובדרום דרום מזרחית עד דרומית מתונה עד ערה, בשעות אחה"צ המאוחרות לקראת ערב הרוח תחוג לדרום מערבית חזקה ויעשה אביך ברוב חלקי הארץ, יתכנו סופות חול בדרום, הטמפ' יחלו לרדת ובלילה בצפון הארץ יתכן גשם מקומי.

 

יום שני ( 07.03.22 ) : מעונן חלקית בצפון ובמרכז ויתכן גשם מקומי קל. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה, בדרום בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ובבוקר עדין יתכן אובך.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.