Missing image

התחזית מיום רביעי 23.02.22 ועד יום שני 28.02.22 –

יום רביעי ( 23.02.22 )  : הערב והלילה : מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית. הלילה יהיה "חם" יחסית ללילה הקודם. הרוח מזרחית עד דרום מזרחית מתונה. מהחצי השני של הלילה יתכן טפטוף( בסבירות לא גבוהה).

 

יום חמישי ( 24.02.22 )  : בבוקר מעונן חלקית ועדיין חמים יחסית לבוקר הקודם, לפני הצהריים העננות תתרבה ויעשה מעונן חלקית וגשם מקומי יכול לרדת בכל מקום בארץ עם דגש על האזורים המזרחיים של הארץ , הטמפ' ירדו בהדרגה אך עדיין יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. לקראת הערב יחל לרדת גשם מדי פעם בצפון ובמרכז אשר יתחזק בחצי השני של הלילה. בלילה בחרמון צפוי שלג. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שישי ( 25.02.22 )  : מהבוקר ועד שעות הצהריים גשום לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, הגשם ילווה בסופות רעמים , ברד ומשבי רוח חזקים, בחרמון ירד שלג. אחה"צ הגשם ייחלש אך יוסיף לרדת מדי פעם בעיקר בצפון ובמרכז, בצפון הנגב גשם מקומי. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

 

שבת ( 26.02.22 )  : מעונן חלקית עם גשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב במגמת היחלשות, לקראת צהריים / אחה"צ הגשם יתמקד יותר בצפון ולעת ערב/ערב הוא יפסק לגמרי. הטמפ' מעט יעלו. הרוח דרום מערבית קלה עד מתונה. בלילה קר.

 

יום ראשון ( 27.02.22 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

יום שני ( 28.02.22 ) : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

תשקיף לשלישי ולרביעי – בשלישי משעות הצהריים יחל לרדת גשם, וברביעי גשום.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.