Missing image

התחזית מיום שישי 11.02.22 ועד יום רביעי 16.02.22 –

יום שישי ( 11.02.22 )  : הערב והלילה : בהיר וקר, הרוח צפונית קלה עד מתונה ובלילה תחוג לצפון מזרחית קלה.

 

שבת ( 12.02.22 )  : בהיר ונאה עם עלייה בטמפ' שיהיו רגילות לעונה. הרוח צפונית עד צפון מזרחית ולפרקים עד מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון ( 13.02.22 )  : בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה שתעבור אותנו משעות הצהריים, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית עד דרום מזרחית קלה.

 

 

יום שני ( 14.02.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה בטמפ' של 4-5 מ"צ , הטמפ' יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה עד מתונה. משעות אחה"צ אל תוך הלילה יתכנו טפטופים/גשם נקודתי קל מאוד בעיקר בצפון הארץ.

 

יום שלישי ( 15.02.22 )  : בהיר עד מעונן חלקית עם סיכוי לטפטופים/גשם נקודתי קל מאוד בעיקר בצפון ובחוף, בערב ובלילה ללא גשם. הטמפ' ללא שינוי. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי ( 16.02.22 ) : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.