Missing image

התחזית מיום ראשון 06.02.22 ועד יום שישי 11.02.22 –

יום ראשון ( 06.02.22 )  : הערב והלילה : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מדי פעם בעיקר בצפון הארץ, במרכז יתכן גשם מקומי. הרוח דרום מערבית מתונה.

 

יום שני ( 07.02.22 )  : עד שעות אחה"צ ירד גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון ובמרכז, בדרום בהיר בדרך כלל, במשך היום הגשם יתרכז יותר בצפון ובמרכז יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, בערב הוא יפסק לגמרי ויעשה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' בצפון ללא שינוי ניכר, בדרום ובמרכז תהיה עלייה קלה בטמפ'. הרוח משתנית קלה עד מתונה. בלילה הרוח תחוג לדרום מזרחית קלה.

 

יום שלישי ( 08.02.22 )  : בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה. הטמפ' יעלו עלייה ניכרת של 5-6 מ"צ והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. תנשב רוח דרומית מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה.

 

 

יום רביעי ( 09.02.22 )  : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית וחמים יחסית עדיין, משעות לפני הצהריים הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, לקראת צהריים יתרבו העננים וגשם יחל לרדת בצפון ובחוף כאשר אחה"צ הוא יתפשט למרכז ובערב לצפון הנגב, הגשם ילווה בסופות רעמים ורוחות חזקות. בחרמון ירד שלג ומשעות הערב/ ערב המאוחרות ירד שלג בצפון הארץ מגובה 1000 מטר. הרוח בבוקר דרומית, ולקראת צהריים תחוג לדרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים ובדרום יתכנו סופות חול ואובך, אחה"צ הרוח תחוג למערבית באותה העוצמה.

 

יום חמישי ( 10.02.22 )  : (להתעדכן ביום זה שוב עקב מחלוקת בין המודלים), עש שעות הצהריים גשום לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, שלג ירד בחרמון ובבוקר בצפון רמת הגולן מעל 1000 מטר, במשך היום רום השלג יעלה וירד רק בחרמון. משעות אחה"צ הגשם יתמעט וירד בעיקר במרכז ובצפון הנגב ויתכן גשם מקומי במרכז הנגב, בצפון ללא גשם וקר. בלילה הגשם יפסק.  בלילה בצפון הארץ חשש לקרה במקומות המועדים.

 

יום שישי ( 11.02.22 ) : בהיר בדרך כלל, בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים. במשך היום תהיה התחממות קלה אך הטמפ' יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום צפונית קלה ובלילה תחוג לצפון מזרחית קלה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.