Missing image

התחזית מיום רביעי 02.02.22 ועד יום שני 07.02.22 –

יום רביעי ( 02.02.22 )  : אחה"צ , הערב והלילה : בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות מתונות עד ערות, בצפון הארץ בעיקר משבים עזים.

 

יום חמישי ( 03.02.22 )  : בבוקר בהיר ועדיין ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות מתונות עד ערות, במשך היום הרוח תחוג לדרום דרום מערבית קלה עד מתונה ואחה"צ הרוח תתחזק לערה עד עזה, בדרום ובמרכז יתכן אובך, ובדרום יתכנו סופות חול, משעות הצהריים יתרבו העננים ויתכנו טפטופים/גשם מקומי בצפון ובמרכז( חזית מקדימה), בלילה יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים וברד בצפון ובמישור החוף. בחרמון ירד שלג.

 

יום שישי ( 04.02.22 )  : עד לשעות הצהריים/אחה"צ גשום לפרקים בצפון ובמישור החוף, ואובך וסופות חול בדרום ויתכן גשם במרכז, חשש להצפות בערים, בחרמון ירד שלג ובשעות הבוקר ירד שלג מרום 1100 מטר, זמנית יתכן שלג שיערם גם מ 1000 מטר רק בשעות הבוקר, משעות אחה"צ רום השלג יעלה 1200 מטר. אחה"צ /לקראת ערב הגשם יתפשט לנגב הצפוני והמרכזי וירד לפרקים מצפון הארץ ועד מרכז הנגב , משעות אחה"צ יש חשש חמור ביותר לשיטפונות בנחלי הדרום, ים המלח ומדבר יהודה. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות דרום מערבית ערות עד עזות.

 

 

שבת ( 05.02.22 )  : גשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב תוך כדי התמעטות והיחלשות במשך היום לגשם מקומי מדי פעם, חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' מעט יעלו אך יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון ירד שלג.

 

יום ראשון ( 06.02.22 )  : בבוקר טפטופים/גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, אחה"צ זמנית הגשם מעט יתחזק וירד מדי פעם בעיקר בצפון, במרכז גשם מקומי. בערב ובלילה גשם מקומי קל ירד מדי פעם בצפון הארץ. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני ( 07.02.22 ) : גשם ירד מדי פעם בצפון ובמשך היום יתפשט למרכז, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית מתונה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.