Missing image

התחזית מיום ראשון 30.01.22 ועד יום שישי 04.02.22 –

יום ראשון ( 30.01.22 )  : הערב והלילה : בהיר עד מעונן חלקית בצפון , ובשאר הארץ בהיר, בלילה קר. הרוח משתנית קלה, ובלילה  תחוג למזרחית קלה.

 

יום שני ( 31.01.22 )  : בבוקר בהיר ויש חשש קל לקרה במקומות המועדים, לקראת צהריים יתרבו העננים וגשם מקומי יחל לרדת בעיקר בצפון הארץ ובמרכז עד קו תל אביב לערך,  משעות הערב ועד שעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי ירד גשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, יש חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' ירדו, בחרמון ירד שלג . הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי ( 01.02.22 )  : עד שעות לפני הצהריים גשם מקומי בצפון ובמרכז, בצהריים יפסק הגשם במרכז ויוסיף לרדת עד לקראת שעות הערב בצפון בלבד. בערב לא ירד גשם בשום מקום בארץ. הטמפ' מעט יעלו, הרוח בבוקר דרום מערבית מתונה ולקראת צהריים תחוג לדרומית קלה עד מתונה, ובערב לילה תחוג למזרחית עד דרום מזרחית מתונה.

 

 

יום רביעי ( 02.02.22 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, רוח חזקה תהיה בעיקר בהרים בצפון ובאזור מפרץ חיפה.

 

יום חמישי ( 03.02.22 )  : בבוקר בהיר, משעות הצהריים יעשה יותר מעונן וגשם מקומי ירד בצפון ובמרכז( חזית חמה), בערב ובעיקר בלילה יתרבו העננים וגשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף עד קו תל אביב לערך, בחרמון ירד שלג. הטמפ' מעט ירדו. הרוח בבוקר דרום מזרחית קלה, במשך היום תחוג לדרומית ואחה"צ/ערב תחוג לדרום דרום מערבית מתונה עד ערה, ובמישור החוף יתכנו משבים עזים.

 

יום שישי ( 04.02.22 ) : בבוקר גשום לפרקים בצפון ובמישור החוף לקראת צהריים/בצהריים הגשם יתפשט בהדרגה למרכז ולקראת ערב גם לצפון הנגב, הגשם בצפון ובמרכז יהיה מלווה בסופות רעמים וברד, חשש מהצפות בערי החוף, משעות אחה"צ אל תוך הלילה חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב, מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' ירדו ובחרמון ירד שלג. ינשבו רוחות דרום מערביות מתונות עד ערות עם משבים עזים.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.