Missing image

התחזית מיום שישי 28.01.22 ועד יום רביעי 02.02.22 –

יום שישי ( 28.01.22 )  : הערב והלילה : גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, בשעות הערב היותר מאוחרות / לקראת לילה הגשם יתפשט לצפון הנגב , יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח ונחלי צפון הנגב והצפות מקומיות בערי ישראל. בחרמון ירד שלג, ובצפון רמת הגולן בעיקר מעל 1100 מטר, לפרקי זמן קצרים השלג יכול לרדת בצפון רמת הגולן מ 1000 מטר.

 

שבת ( 29.01.22 )  : בשעות הבוקר המוקדמות גשם מדי פעם יוסיף לרדת מהצפון ועד צפון הנגב, בשעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יתמעט ויעשה יותר מקומי וירד בעיקר בצפון ובמרכז, הגשם המקומי יוסיף לרדת מדי פעם עד שעות הערב ואז יפסק. הטמפ' מעט יעלו. הרוח דרום מערבית מתונה, ובערב /לילה תחוג למזרחית קלה. בלילה יעשה בהיר עד מעונן חלקית ויש חשש לקרה במקומות המועדים.

 

יום ראשון ( 30.01.22 )  : בבוקר חשש קל מקרה במקומות המועדים, במשך הבוקר בהיר עד מעונן חלקית, משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית עד בהיר עם סיכוי קטן לטפטופים מקומיים. הטמפ' יעלו אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר מזרחית קלה עד מתונה ובמשך היום תחוג למשתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום שני ( 31.01.22 )  : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, לקראת צהריים העננות תתרבה וגשם יחל לרדת מדי פעם בצפון ובמרכז, בנגב יתכן גשם מקומי, יש חשש קל לשיטפונות בנחלי הנגב. הרוח דרום מערבית מתונה. הטמפ' מעט ירדו.

 

יום שלישי ( 01.02.22 )  : עד שעות אחה"צ עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי מדי פעם, לקראת הערב הגשם יפסק לחלוטין ויעשה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' מעט ירדו. הרוח בבוקר דרום מערבית קלה, במשך היום תחוג אט אט לדרומית ובלילה תחוג למזרחית עד דרום מזרחית מתונה.

 

יום רביעי ( 02.02.22 ) : מעונן חלקית  עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עלייה של 2-3 מ"צ אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. במשך היום תנשב רוח מזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.