Missing image

התחזית מיום שלישי 25.01.22 ועד יום ראשון 30.01.22 –

יום שלישי ( 25.01.22 )  :הערב והלילה : הערב בהיר עד מעונן חלקית, לקראת חצות גשם יחל לרדת בצפון הארץ, ומחציו השני של הלילה הגשם יתפשט למישור החוף ויוסיף לרדת בצפון. שלג ירד בחרמון. הרוח דרום דרום מערבית מתונה, ובמישור החוף מתונה עד ערה.

 

יום רביעי ( 26.01.22 )  : גשום וסוער, בבוקר ירד גשם בעיקר במישור החוף ובצפון ושלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 1000 מטר , בצהריים/ אחה"צ הגשם יחל להתפשט למרכז , ולקראת הערב גם לצפון הנגב, בערב גם במרכז הנגב יש סיכוי לגשם מקומי, ביום זה חשש חמור ביותר לשיטפונות בכל נחלי הדרום מדבר יהודה וים המלח, והצפות מקומיות בערי ישראל. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיה קר מאוד, הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים בבוקר, ומשעות אחה"צ הרוח תחוג למערבית באותה העוצמה, משעות אחה"צ רום השלג יחל לרדת בצפון ובמרכז ל 800 מטר , בערב ובלילה צפוי רום השלג לרדת עוד ושלג ירד מגובה 700 מטר לערך בצפון ובמרכז( רום השלג המצוין כאן הוא הרום שממנו יערם השלג). בלילה שבין רביעי לחמישי וביום חמישי בבוקר בגבהים של 600 מטר צפוי לפרקי זמן קצרים שלג נקי באוויר או שלג מעורב בגשם, יתכן ולפרקי זמן קצרים בגובה זה השלג יערם על מדשאות וכו', בגבהים של 500 מטר בעיקר בצפון הארץ יתכן ויראו שלג מעורב בגשם.

 

יום חמישי ( 27.01.22 )  : גשם לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, במשך היום הגשם יתמעט וירד מדי פעם. יש חשש חמור להצפות בערי ישראל , ולשיטפונות בנחלי צפון הנגב, מדבר יהודה וים המלח. הרוח מערבית עד צפון מערבית בבוקר מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים ובמשך היום הרוח תיחלש למערבית מתונה עד ערה. בבוקר ירד שלג מגובה 700 מטר לערך בצפון ובמרכז, בשעות הבוקר בגבהים של 600 מטר צפוי לפרקי זמן קצרים שלג נקי באוויר או שלג מעורב בגשם, יתכן ולפרקי זמן קצרים בגובה זה השלג יערם על מדשאות וכו', בגבהים של 500 מטר בעיקר בצפון הארץ יתכן ויראו שלג מעורב בגשם. במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות לקראת צהריים רום השלג יעלה ובצפון הוא ירד מגובה 850-900 מטר, ובמרכז מגובה 1000 מטר.

 

 

 

יום שישי ( 28.01.22 )  : גשם מדי פעם ירד בצפון ובמרכז, הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 1000 מטר ירד שלג. הרוח דרום מערבית מתונה.

 

שבת ( 29.01.22 )  : עד שעות הצהריים עדיין יתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, משעות הצהריים הגשם יפסק. הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בלילה בהיר וחשש לקרה נרחבת. הרוח בבוקר מערבית קלה ואחה"צ תחוג למזרחית קלה.

 

יום ראשון ( 30.01.22 ) : בבוקר בהיר וחשש לקרה נרחבת, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו. הרוח במשך היום מזרחית קלה עד מתונה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.