Missing image

התחזית מיום ראשון 23.01.22 ועד יום שישי 28.01.22 –

יום ראשון ( 23.01.22 )  : הערב והלילה : גשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, במהלך שעות הערב היותר מאוחרות/לילה יתכנו גשמים מקומיים קלים גם במרכז הנגב, הטמפ' ירדו ויהיה קר מהרגיל לעונה, בחרמון ירד שלג ובהרי הצפון מעל 1000 מטר. הרוח מערבית מתונה עד ערה. יש חשש לשיטפונות בנחלי הנגב, מדבר יהודה וים המלח.

 

יום שני ( 24.01.22 )  : עד שעות לפני הצהריים גשם לפרקים בצפון ובמרכז, שלג בחרמון ובהרי הצפון מעל 1000 מטר, לפנות בוקר ובשעות הבוקר המוקדמות יש סיכוי להיערמות זמנית של שלג מגובה 900 מטר בצפון הארץ לאחר מכן רום השלג יעלה ל 1000 מטר בחזרה, משעות הצהריים הגשם יתמעט בהדרגה וייחלש וירד מדי פעם באופן מקומי כולל אולי גשם מקומי קל בצפון הנגב. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי צפון הנגב מדבר יהודה וים המלח. אחה"צ / ערב הגשם יפסק לחלוטין ויעשה בהיר וקר מאוד,  בלילה בהרים חשש לקפיאת כבישים, ולקרה במקומות המועדים לכך. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח עד שעות אחה"צ מערבית, ובלילה תחוג למזרחית עד דרומית מזרחית קלה.

 

יום שלישי ( 25.01.22 )  : בבוקר בהיר וחשש לקרה במקומות המועדים, ולקפיאת כבישים בעיקר בצפון רמת הגולן, במשך היום בהיר, הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה, אחה"צ הרוח תחוג לדרומית, ובלילה הרוח תחוג לדרום דרום מערבית מתונה. בלילה ובעיקר מחציו השני של הלילה גשם יחל לרדת תחילה בצפון ובמישור החוף.

 

 

יום רביעי ( 26.01.22 )  : גשום וסוער, בבוקר ירד גשם בעיקר במישור החוף ובצפון , לקראת צהריים/ אחה"צ הגשם יחל להתפשט למרכז , ולקראת הערב גם לצפון הנגב, בערב גם במרכז הנגב יש סיכוי לגשם מקומי, ביום זה חשש חמור ביותר לשיטפונות בכל נחלי הדרום מדבר יהודה וים המלח, והצפות מקומיות בערי ישראל. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיה קר מאוד, הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים, בבוקר שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 1000 מטר, משעות הצהריים רום השלג יחל לרדת בצפון הארץ ל 800 מטר , ואחה"צ גם בהרי המרכז מעל 1000 מטר ירד שלג, בערב ובלילה צפוי רום השלג לרדת עוד ושלג ירד מגובה 700 מטר לערך בצפון ו 800 מטר במרכז( רום השלג המצוין כאן הוא הרום שממנו יערם השלג).

 

יום חמישי ( 27.01.22 )  : עדיין גשום לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב, יש חשש חמור לשיטפונות בנחלי צפון הנגב, מדבר יהודה וים המלח , והצפות מקומיות בערי ישראל. רום השלג בבוקר לפי מה שרשום ביום הקודם לערך, ככל שהיום התקדם רום השלג יעלה עד שהוא ירד מגובה 900 מטר בעיקר בצפון , ובצפון רמת הגולן והחרמון, בהרי המרכז רום השלג יעלה ל 1000 מטר והוא יהיה קל, הגשמים מעט יחלשו במשך היום אך יוסיפו לרדת מדי פעם. הרוח דרום מערבית עד צפון מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים, אחה"צ הרוח תיחלש למתונה עד ערה. הטמפ' מעט יעלו.

 

יום שישי ( 28.01.22 ) : גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, בצפון הנגב גשם מקומי, עדיין חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב מדבר יהודה וים המלח, והצפות בערי ישראל. הגשם יוסיף לרדת עד הלילה עם הפוגות יותר ארוכות בין גשם לגשם. שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 900 מטר. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה עם משבים ערים.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.