Missing image

התחזית מיום רביעי 05.01.22 ועד יום שני 10.01.22 –

יום רביעי ( 05.01.22 )  : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, עד שעות הערב היותר מאוחרות עדיין סיכוי לטפטופים או גשם נקודתי קל. הרוח משתנית קלה.

 

יום חמישי ( 06.01.22 )  : בבוקר בהיר וקר, במשך היום בעיקר משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה. הטמפ' יעלו עלייה של 2-3 מ"צ והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה.

 

 

יום שישי ( 07.01.22 )  : עד שעות הצהריים עדיין מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, משעות אחה"צ יעשה בהיר. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים הרוח מזרחית מתונה עד ערה ואחה"צ תחוג למשתנית קלה.

 

שבת ( 08.01.22 )  : במשך היום בהיר בדרך כלל ונאה, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ המאוחרות/ערב המוקדמות יעשה מעונן חלקית בעננות בינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם מקומי קל מאוד בכל מקום בארץ. הרוח במשך היום מזרחית קלה עד מתונה ומשעות אחה"צ/ערב תתחזק למזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר בהרים ובאזור חיפה.

 

יום ראשון ( 09.01.22 )  : מעונן חלקית עד מעונן, ובמשך היום יתכן אובך בדרום ובמרכז, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברחבי הארץ. הרוח משעות הבוקר ועד לפני הצהריים מזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר בהרים ובאזור חיפה, ומשעות הצהריים תחוג לדרום דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר במישור החוף.

 

יום שני ( 10.01.22 ) : בשעות הבוקר עדיין יתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ אשר יפסקו עד לשעות הצהריים. הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.