Missing image

התחזית מיום ראשון 19.12.21 ועד יום שישי 24.12.21 –

יום ראשון ( 19.12.21 )  : מעונן חלקית עד בהיר, בצפון ובעיקר במישור החוף הצפוני צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל מאוד, הטמפ' יעלו מעט. הרוח דרומית מתונה עד ערה עם משבים עזים( המשבים העזים בעיקר במישור החוף).

 

יום שני ( 20.12.21 )  : עד הצהריים גשם ירד מדי פעם בעיקר בצפון ובחוף, גשמים מקומיים צפויים גם בשאר חלקי הארץ כולל בדרום, יש חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום, תנשב רוח דרומית עד דרום דרום מערבית ערה עד עזה ויעשה אביך בעיקר בדרום ובמרכז, משעות הצהריים הרוח תחוג למערבית ערה עד עזה עם משבים סוערים וירד גשם בצפון ובמרכז ויתכנו גשמים מקומיים בצפון הנגב, יש חשש חמור להצפות במישור החוף ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח ובנחלי צפון הנגב. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. שלג ירד בחרמון וזמנית יתכן שלג נקי באוויר או מעורב בגשם מגובה 1100 מטר בעיקר משעות הצהריים ועד אחה"צ, לאחר מכן רק בחרמון.

 

 

יום שלישי ( 21.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם בצפון ובמרכז לפרקים, בצפון הנגב ללא גשם, בחרמון ירד שלג. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

יום רביעי ( 22.12.21 )  : בבוקר עדיין ירד גשם בצפון ובמרכז , במשך היום הגשם יתמקד יותר במרכז הארץ עם אפשרות לגשם מקומי מקו חיפה ודרומה וגם בצפון הנגב אפשרות לגשם מקומי מדי פעם, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה שתיחלש אחה"צ ערב, בלילה יתכן גשם מקומי. בחרמון ירד שלג כאשר יהיו משקעים.

 

יום חמישי ( 23.12.21 )  : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, צפוי גשם מקומי מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב. בחרמון יתכן שלג. הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי ( 24.12.21 ) : מעונן חלקית עם אפשרות לטפטופים/גשם מקומי קל, הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.