Missing image

התחזית מיום שישי 17.12.21 ועד יום רביעי 22.12.21 –

יום שישי ( 17.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, הגשם ילווה בסופות רעמים. הטמפ' מעט ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית קלה עד מתונה ובמישור החוף משבים ערים.

 

שבת ( 18.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים בצפון ובמרכז, בצפון הנגב גשם מקומי מדי פעם, משעות הצהריים הגשם ילך ויתמקד בהדרגה יותר ויותר בצפון הארץ ובמישור החוף הצפוני והמרכזי( צפון הנגב ופנים אזור המרכז ללא גשם בהדרגה משעות אחה"צ ובהדרגה), יש חשש להצפות במישור החוף בעיקר הצפוני ביום זה, בלילה נראה שיהיה רק גשם מקומי בצפון ובמישור החוף הצפוני שיפסק מהחצי השני של הלילה. הטמפ' ירדו ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה בחרמון ירד שלג. הרוח בבוקר ועד הצהריים דרום מערבית מתונה עד ערה ואחה"צ תחוג לדרום דרום מערבית קלה עד מתונה ובערב לילה תחוג לדרומית קלה.

 

 

יום ראשון ( 19.12.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית עד דרום דרום מערבית קלה עד מתונה ובחוף אפשרות למשבים ערים. בלילה יתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף הצפוני.

 

יום שני ( 20.12.21 )  : גשום וסוער , בתחילת היום יחלו לרדת גשמים לפרקים בעיקר במישור החוף ובצפון אשר יתפשטו למרכז ולצפון הנגב לקראת צהריים (בצפון הנגב גשמים מקומיים), יש חשש חמור להצפות במישור החוף ולשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ובנחלי צפון הנגב, הגשמים מלווים בסופות רעמים וברד ושלג כבד בחרמון וברוחות חזקות. הרוח דרום מערבית ערה עד עזה עם משבים סוערים ( 40-50 קמ"ש עם משבים עד 90 קמ"ש). הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הלילה הגשם יתמקד יותר בצפון ובמרכז, בצפון הנגב ללא גשם.

 

יום שלישי ( 21.12.21 )  : גשם לפרקים בצפון ובמישור החוף הצפוני והמרכזי( במישור החוף המרכזי הגשם לא רציף), הגשם מלווה בסופות רעמים וברד ושלג בחרמון, יש חשש חמור להצפות במישור החוף. ינשבו רוחות דרומיות מערביות מתונות עד ערות עם משבים עזים( 20-40 קמ"ש עם משבים 50-60 קמ"ש)- ( במישור החוף יתכנו משבים עזים עד סוערים 50-70 קמ"ש ), הטמפ' יעלו בדרום ובמרכז, ובצפון ללא שינוי ניכר.

 

יום רביעי ( 22.12.21 ) : מעונן חלקית עם גשם מקומי בצפון ובמרכז, הטמפ' ללא שינוי ניכר, בחרמון ירד שלג. הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה. לעת ערב/ערב הגשם המקומי יעשה קל .

 

מגמה לחמישי/ שישי ( בשל הטווח יש לקחת בערבון מוגבל ) –  יום חמישי, יתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, אחה"צ יפסק ובלילה יהיה קר מאוד

ביום שישי, בהיר עד מעונן חלקית וקר, במשך היום תנשב רוח צפונית קלה עד מתונה ובלילה תחוג לצפון מזרחית.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.