Missing image

התחזית מיום רביעי 15.12.21 ועד יום שני 20.12.21 –

יום רביעי ( 15.12.21 )  : בדרום בהיר בדרך כלל, במרכז מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן ומדי פעם ירד גשם מקומי בדרך כלל קל , נקודתית הגשם יכול להיות חזק. בהדרגה לקראת ערב הגשם יתמעט ויעשה יותר נקודתי והוא ירד בעיקר במישור החוף הצפוני. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרום דרום מערבית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי ( 16.12.21 )  : בדרום בהיר בדרך כלל, בצפון ובמרכז מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן(יותר בצפון), במשך היום ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמישור החוף הצפוני והמרכזי, הטמפ' כמעט ללא שינוי ניכר, משעות אחה"צ/ערב הגשם בצפון יתחזק וילווה בסופות רעמים. הרוח דרום דרום מערבית קלה עד מתונה.

 

 

יום שישי ( 17.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים ירד מהצפון ועד צפון הנגב, הגשם ילווה בסופות רעמים ושלג בחרמון. הטמפ' מעט ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית קלה עד מתונה ובמישור החוף משבים ערים.

 

שבת ( 18.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים בצפון ובמרכז, בצפון הנגב גשם מקומי מדי פעם, משעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם ילך ויתמקד בהדרגה יותר ויותר בצפון הארץ ובמישור החוף הצפוני והמרכזי( צפון הנגב ופנים אזור המרכז ללא גשם בהדרגה), בלילה נראה שיהיה רק גשם מקומי שיפסק מהחצי השני של הלילה. הטמפ' ירדו ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה בחרמון ירד שלג. הרוח בבוקר ועד הצהריים דרום מערבית מתונה עד ערה ואחה"צ תחוג לדרום דרום מערבית קלה עד מתונה ובערב לילה תחוג לדרומית קלה.

 

יום ראשון ( 19.12.21 )  : בהיר ונאה, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית קלה עד מתונה.

 

יום שני ( 20.12.21 ) : עד שעות לפני הצהריים מעונן חלקית עד בהיר עם רוחות דרומיות מתונות עד ערות שיתחזקו לקראת צהריים ויעשה אביך בעיקר בדרום, משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן וחזית מקדימה ראשונה תגיע, ויחל לרדת גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, בערב הגשם יחל להתחזק( חזית עיקרית) ולרדת בצפון ובמרכז מלווה בסופות רעמים וברד ושלג כבד בחרמון לקראת לילה הגשם יתפשט לצפון הנגב. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת בעיקר משעות הצהריים ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר דרומית ומשעות הצהריים תחוג לדרום מערבית ואחה"צ/ערב תחוג לדרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

מגמה לשלישי/ רביעי ( בשל הטווח יש לקחת בערבון מוגבל ) –  יום שלישי, גשום לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב, שלג בחרמון

ביום רביעי, גשם מקומי מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, יפסק לעת ערב/ערב.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.