Missing image

התחזית מיום ראשון 12.12.21 ועד יום שישי 17.12.21 –

יום ראשון ( 12.12.21 )  : מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית ומעט אביך, הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית קלה עד מתונה ובהרים יתכנו משבים ערים בעיקר בהרי הצפון ובאזור מישור החוף הצפוני.

 

יום שני ( 13.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ומעט אביך, במשך היום יתכנו טפטופים או גשם נקודתי קל בעיקר בצפון ובמרכז. הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית קלה עד מתונה ובהרים יתכנו משבים ערים בעיקר בהרי הצפון ובאזור מישור החוף הצפוני.

 

 

יום שלישי ( 14.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן ואביך עד שעות הצהריים לערך, משעות הבוקר היותר מאוחרות יחל לרדת גשם מקומי שיכול להיות גם חזק ומלווה בסופות רעמים יחידות, הגשם יכול לרדת בכל רחבי הארץ אך עם דגש על הצפון והמרכז, נראה שבדרום הוא יהיה יותר נקודתי או לא ירד בכלל, יש חשש קל לשיטפונות בדרום. הטמפ' ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר משתנית קלה ומשעות לפני הצהריים תחוג למערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי ( 15.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן, עד שעות הצהריים ירד גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, משעות הצהריים הגשם יתמקד יותר בצפון הארץ ובחוף הצפוני והמרכזי, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

יום חמישי ( 16.12.21 )  : מעונן חלקית, ירד גשם מדי פעם בעיקר במישור החוף ובצפון. הטמפ' ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה. הרוח דרום דרום מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי ( 17.12.21 ) : מעונן חלקית עד מעונן, בבוקר גשם מדי פעם בעיקר במישור החוף, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יתחזק ויתפשט לצפון ולקראת צהריים גם למרכז, הגשם ילווה בסופות רעמים, אחה"צ גשם מקומי גם בצפון הנגב, יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון העליון ירד שלג.

 

מגמה לשבת/ ראשון ( בשל הטווח יש לקחת בערבון מוגבל ) –  שבת, בבוקר גשם מדי פעם, משעות הצהריים יתמקד יותר בצפון ובחוף.

ביום ראשון, יתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.