Missing image

התחזית מיום רביעי 08.12.21 ועד יום שני 13.12.21 –

יום רביעי ( 08.12.21 ) : בשעה זו רוחות דרום מערביות חזקות מנשבות ברחבי הארץ ואביך עם ירידה ניכרת בטמפ' והתחלת הגשם במישר החוף אחה"צ הגשם יתחזק, הגשם ילווה בסופות רעמים, ברד ומשבי רוח חזקים. בחרמון ירד שלג.

 

יום חמישי ( 09.12.21 )  : מעונן חלקית ועד שעות הצהריים עדיין ירדו מדי פעם גשמים מקומיים, בחרמון ירד שלג , אחה"צ הגשם יפסק לחלוטין. הרוח מערבית קלה עד מתונה. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. בערב ובלילה הרוח תחוג למזרחית קלה.

 

 

יום שישי ( 10.12.21 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ועלייה ניכרת בטמפ' שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, הלחות תרד ויעשה יבש. הרוח במשך היום צפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה ומשעות אחה"צ אל תוך הלילה הרוח תתחזק למתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר בהרי הצפון, המרכז ובמפרץ חיפה. יתכן אובך בדרום ובמרכז.

 

שבת ( 11.12.21 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה בעיקר בדרום ובמרכז, בצפון בהיר בדרך כלל, יהיה אובך, הטמפ' יעלו עוד עלייה והלחות תרד, יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה עד שרבי. ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות חזקות.

 

יום ראשון ( 12.12.21 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויעשה שרבי ברוב חלקי הארץ, בצפון חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד מזרחיות חזקות ויהיה אביך.

 

יום שני ( 13.12.21 ) : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ואביך, עם ירידה בטמפ' אשר עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות ומשעות אחה"צ הרוח למשתנות מתונות עד ערות. משעות הצהריים יחלו לרדת טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ובמרכז מעננות בינונית מפותחת שתתפתח .

 

תשקיף לשלישי/ רביעי  –  יום שלישי, גשם יחל לרדת.

ביום רביעי, כנראה גשם.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.