Missing image

התחזית מיום שני 06.12.21 ועד יום שבת 11.12.21 –

יום שני ( 06.12.21 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו והלחות תרד. הרוח מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה ובלילה הרוח המזרחית תתחזק.

 

יום שלישי ( 07.12.21 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית שיתכן ותטפטף פה ושם, הטמפ' ללא שינוי ניכר, בצפון אפילו ירידה קלה, ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומית מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים עד סוערים בעיקר בשעות הבוקר ועד הצהריים בצפון הארץ ובהרי המרכז, בדרום הרוח דרום מזרחית קלה עד מתונה, אחה"צ הרוח תחוג לדרום מזרחית עד דרום דרום מערבית קלה עד מתונה עם משבים ערים. יהיה אביך בעיקר בדרום ובמרכז ואחה"צ גם בצפון.

 

 

יום רביעי ( 08.12.21 )  : בבוקר הרבה רוח דרום מערבית מתונה עד ערה ואובך ובמשך היום תוסיף להיות דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת במשך היום בעיקר משעות הצהריים, בשעות הבוקר היותר מאוחרות יחל לרדת גשם מקומי בעיקר במישור החוף הצפוני והמרכזי, משעות אחה"צ הגשם צפוי להתחזק והוא ילווה בסופות רעמים וברד ושלג בחרמון, הגשם ירד בעיקר במישור החוף הצפוני המרכזי וחלק מהדרומי ובצפון הארץ, שדרת ההר המרכזי ללא גשם, בשעות הערב הגשם צפוי להתפשט גם לשדרת ההר המרכזית, יש חשש להצפות מקומיות.

 

יום חמישי ( 09.12.21 )  : בבוקר עדיין גשם לפרקים בצפון ובמרכז מלווה בסופות רעמים ושלג בחרמון, במשך היום הגשם יהפוך להיות יותר מקומי אך יוסיף לרדת מדי פעם עד שעות הערב ואז יפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו רגילות לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה, בבוקר עדיין מעט יותר חזקה.

 

יום שישי ( 10.12.21 )  : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ועלייה ניכרת בטמפ' שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, הלחות תרד ויעשה יבש. הרוח במשך היום צפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה ומשעות אחה"צ אל תוך הלילה הרוח תתחזק למתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר בהרי הצפון ובמפרץ חיפה.

 

שבת ( 11.12.21 ) : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית ואובך, הטמפ' יעלו עוד עלייה והלחות תרד, יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות חזקות מאוד.

 

תשקיף לראשון/ שני  –  יום שני, מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית עם עוד עלייה קלה בטמפ' ואביך, יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה עד שרב סתווי, ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

ביום שלישי, מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויהיה חם מהרגיל עד שרבי, ינשבו רוחות מזרחיות חזקות אשר יחלשו מעט אחה"צ.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.