Missing image

התחזית מיום שבת 27.11.21 ועד יום חמישי 02.12.21-

שבת ( 27.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ומעט בינונית, הטמפ' יעלו עלייה ניכרת של 3-4 מ"צ והלחות תרד, יעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון ( 28.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ומעט בינונית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה, יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה עד שרבי בחלק מהמקומות עם טמפ' גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח עד הצהריים מזרחית קלה עד מתונה, ומשעות הצהריים משתנית קלה.

 

 

יום שני ( 29.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיה חם ויבש מהרגיל לעונה עד שרבי בחלק מהמקומות. בלילה שבין שני לשלישי חמים יחסית לילות הקודמים, ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות קלות עד מתונות במשך היום ומשעות הערב/לילה הרוחות יתחזקו למתונות עד ערות ובהרי הצפון ומפרץ חיפה והכרמל יהיו משבים עזים.

 

יום שלישי ( 30.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ואביך ביום זה, הטמפ' עדיין גבוהות מהרגיל לעונה ועדיין יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה עד שרבי בחלק מהמקומות, משעות הערב הטמפ' ירדו בהדרגה והלילה יהיה קריר יותר יחסית ללילה הקודם, יעשה מעונן חלקית גם בעננות נמוכה שאולי נקודתית/מקומית תוריד טפטופים/גשם קל. במשך היום עדיין ינשבו רוחות דרומיות עד דרום מזרחיות מתונות עד ערות, ובשעות הבוקר בעיקר באזור הרי הצפון ואזור מפרץ יהיו משבים עזים, אחה"צ/ערב הרוח תחוג לדרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי ( 01.12.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר, במשך היום ירד גשם מקומי מדי פעם בעיקר בצפון ובמרכז ומשעות אחה"צ יתכן גשם מקומי קל גם בצפון הנגב, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת( בין 7-10 מ"צ פחות יחסית לאתמול), בלילה קר מאוד. הרוח מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

יום חמישי ( 02.12.21 ) : עד שעות הצהריים עדיין יתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז ויתכן אף בצפון הנגב, משעות הצהריים ללא גשם ובהיר עד מעונן חלקית, בדרום בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפ' מעט יעלו. הרוח עד שעות אחה"צ צפון צפון מערבית קלה עד מתונה ומשעות הערב /לילה תחוג לצפון מזרחית קלה עד מתונה.

 

תשקיף לשישי/ שבת  –  ביום שישי עלייה קלה בטמפ', ינשבו רוחות מזרחיות.

שבת ,  עוד עלייה בטמפ' ויעשה חם מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרי הצפון ובמפרץ חיפה והכרמל.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.