Missing image

התחזית מיום חמישי 18.11.21 ועד יום שני 22.11.21-

יום חמישי ( 18.11.21 ) : בצפון בהיר עד מעונן חלקית, בדרום ובמרכז מעונן חלקית עם אפשרות לגשם מקומי , עם דגש על אזורי מישור החוף המרכזי והדרומי השפלה וצפון מערב הנגב, יתכנו גם סופות רעמים וסכנת הצפות ושיטפונות. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי ( 19.11.21 )  : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, בבוקר גשם מדי פעם בעיקר לאורך מישור החוף, לקראת צהריים/ צהריים הגשם יתפשט גם לפנים הארץ וירד מהצפון ועד למרכז הנגב מדי פעם מלווה בסופות רעמים, יש חשש להצפות במישור החוף ולשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

שבת ( 20.11.21 )  : מעונן חלקית עד מעונן עם גשם לפרקים שירד בבוקר מהצפון ועד צפון הנגב, במרכז הנגב אפשרות לגשם מקומי, יתכן גם ברד ,לקראת צהריים הגשמים יתרכזו יותר בצפון ובמרכז ולעת ערב/ערב הגשם יתרכז יותר באזור מישור החוף, יש חשש חמור להצפות במישור החוף ולשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר מערבית ולקראת צהריים תחוג לדרום מערבית, בערב ובלילה הרוח בפנים הארץ תחוג לדרום דרום מזרחית קלה עד מתונה ולפרקים עד ערה. משעות אחה"צ סיכוי לשלג קל בפסגת החרמון העליון.

 

יום ראשון ( 21.11.21 )  : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן עם אפשרות לגשמים מקומיים מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב שיכולים להיות חזקים מלווים סופות רעמים ויתכן אף ברד. הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח דרום מערבית עד דרום מזרחית תלוי באזור המגורים שלכם מתונה עד ערה.

 

יום שני ( 22.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום דרום מערבית קלה. במשך היום עדיין סיכוי לגשם מקומי/נקודתי בעיקר לאורך מישור החוף.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.