Missing image

התחזית מיום שבת 13.11.21 ועד יום רביעי 17.11.21-

לפני התחזית מגמות להמשך – הכיוון כרגע הוא למערכת גשם סביב ה 20/21 לחודש, עד אז חם מהרגיל.

 

 

שבת ( 13.11.21 ) : בצפון מעונן חלקית בעננות גבוהה, בדרום ובמכרז מעונן חלקית עד מעונן בעננות משתנה ויהיה אביך, משעות אחה"צ אל תוך הלילה סיכוי לגלישה של ממטרים מכיוון מזרח אל תוך הארץ בעיקר לנגב הדרומי המרכזי והצפוני כולל אילת עם דגש על אזורי המזרח, קיים סיכוי לסופות רעמים ולשיטפונות בכל חלקי הנגב ובמזרח הארץ דרום מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' גבוהות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות חזקות מזרחיות עד דרום מזרחיות.

 

יום ראשון ( 14.11.21 )  : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בעננות משתנה ועדיין אביך, במשך היום עד שעות אחה"צ/ערב קיים סיכוי לממטרים מקומיים מהצפון ועד הדרום כולל אילת עם דגש על האזורים המזרחיים של הארץ, קיים סיכוי לסופות רעמים לשיטפונות במקומות המועדים לכך, הטמפ' מעט תרד אך תוסיף להיות גבוהה מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות.

 

יום שני ( 15.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ללא שינוי ניכר והטמפ' מעט גבוהות מהרגיל לעונה, הרוח בבוקר עדיין מזרחית מתונה, ובמשך היום בעיקר משעות הצהריים תחוג למשתנית קלה עד מתונה, במישור החוף אחה"צ רוח צפונית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי ( 16.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפ' שיהיו עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר משתנית קלה, ומשעות הצהריים תחוג לצפון מערבית קלה.

 

יום רביעי ( 17.11.21 )  : בהיר עד מעונן חלקית , הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח צפון מערבית קלה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.