Missing image

התחזית מיום שני 01.11.21 ועד יום שישי 05.11.21-

יום שני : הערב והלילה , מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית , עננות זו יכולה לטפטף פה ושם במהלך הלילה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי : עד שעות אחה"צ מעונן חלקית ובבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים תחילה במישור החוף ולקראת צהריים/צהריים הגשם יעבור לפנים הארץ, קיים סיכוי לסופות רעמים יחידות, לקראת ערב הגשם יפסק , בערב ובלילה ללא גשם. הטמפ' ירדו אך עדיין הם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

 

יום רביעי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום בהיר ונאה, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר משתנית קלה, ובמשך היום תחוג לצפונית קלה עד מתונה ויתכנו משבים ערים.

 

יום חמישי : בהיר עד מעונן חלקית ונאה, הטמפ' יעלו, הלחות תרד, יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש. הרוח בפנים הארץ צפונית עד צפון מזרחית מתונה, ולאורך מישור החוף הרוח צפונית ערה עד עזה.

 

יום שישי : בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיה חם ויבש מהרגיל לעונה. הרוח לאורך מישור החוף צפונית ערה עד עזה ובפנים הארץ צפון מזרחית מתונה ובהרי הגולן מתונה עד ערה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.