Missing image

התחזית מיום שישי 29.10.21 ועד יום שלישי 02.11.21-

יום שישי : הערב והלילה , מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית , עננות זו יכולה לטפטף או להוריד גשם קל בעיקר בצפון הארץ ואפשרי גם במרכז בסיכוי נמוך יותר. הרוח במישור החוף צפונית ערה, ובפנים הארץ משתנית קלה עד מתונה.

 

שבת : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם קל בכל רחבי הארץ, ביום זה נראה שהדגש יהיה יותר על הדרום והמרכז. יתכן אובך רום . הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בכל חלקי הארץ, עננות זו יכולה לטפטף או להוריד גשם מקומי בעיקר בדרום ובמרכז והחלק הדרומי של צפון הארץ מקו חיפה ודרומה בערך, יתכנו גם סופות רעמים יחידות, יש חשש קל לשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם מקומי בצפון ובמרכז בעיקר, יתכנו סופות רעמים יחידות, הטמפ' יעלו והלחות תרד, יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש, הרוח מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה בפנים הארץ ולאורך מישור החוף משתנית קלה.

 

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם קל בצפון ובמרכז. הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.