Missing image

התחזית מיום רביעי 27.10.21 ועד יום שני 01.11.21-

יום רביעי : הערב והלילה , בהיר בדרך כלל, קר/קריר בלילה, הרוח צפון מערבית קלה. במישור החוף צפון צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם קל בעיקר בצפון הארץ ואולי במרכזה. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה בעיקר בדרום ובמרכז ותהיה ירידה בלחות באזורי פנים הארץ, יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש, הרוח באזורי מישור החוף צפון צפון מערבית עד צפונית מתונה עד ערה ובפנים הארץ משתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בכל חלקי הארץ, עננות זו יכולה לטפטף או להוריד גשם קל בעיקר בצפון הארץ ואפשרי גם במרכז, בצהריים בצפון מזרח הארץ קיים סיכוי לסופות רעמים יחידות. הרוח במישור החוף צפונית מתונה עד ערה, ובפנים הארץ משתנית קלה עד מתונה.

 

שבת  : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית שיכולה לטפטף או להוריד גשם קל בכל רחבי הארץ, וביום זה נראה שהדגש יהיה יותר על הדרום והמרכז. יתכן אובך רום . הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' מעט יעלו והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. במשך היום העננות יכולה לטפטף או להוריד גשם קל ברחבי הארץ, קיים סיכוי לסופות רעמים ברחבי הארץ, יש חשש קל לשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.