Missing image

התחזית מיום שלישי 19.10.21 ועד יום שבת 23.10.21-

יום שלישי : הערב והלילה , מעונן חלקית וקריר/קר בהרים, עדיין יתכנו טפטופים עד גשם נקודתי קל בצפון ובמרכז עם דגש על אזור מישור החוף , הטמפ' ירדו והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי : בדרום ובמרכז מעונן חלקית בעננות גבוהה שחלק ממנה יזלוג גם לצפון, בצפון ובמישור החוף מעונן חלקית בעננות בגבהים שונים , עד שעות אחה"צ עדיין יש סיכוי לטפטופים עד גשם נקודתי קל מאוד בעיקר לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר עדיין יתכן בסיכוי נמוך טפטופים/גשם נקודתי קל בעיקר לאורך מישור החוף, במשך היום ללא גשם, הטמפ' מעט יעלו ועדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלחות מעט תרד בעיקר בפנים הארץ, בבוקר הרוח משתנית קלה ומשעות הצהריים במישור החוף תחוג לצפון צפון מערבית מתונה עד ערה ובפנים הארץ צפון צפון מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום שישי  : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה והם יהיו רגילות לעונה, הלחות תרד עוד בעיקר בפנים הארץ. הרוח בבוקר במישור החוף עדיין צפון צפון מערבית מתונה עד ערה ובפנים הארץ מזרחית קלה עד מתונה, ברמת הגולן בבוקר תנשב רוח מזרחית מעט חזקה יותר מתונה עד ערה, במשך היום הרוח תחוג במרבית הארץ לצפון מערבית מתונה.

 

שבת : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח צפון מערבית מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.