Missing image

התחזית מיום שישי 02.04.21 ועד יום שישי 09.04.21 –

יום שישי  : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, גשם מקומי ירד מדי פעם במגמת היחלשות, בשעות הערב המאוחרות הגשם יפסק במרכז ויוסיפו לרדת טפטופים/גשם נקודתי קל בעיקר בצפון הארץ. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

שבת : עד שעות הבוקר המאוחרות עדיין יתכנו טפטופים/ או גשמים נקודתיים קלים מאוד בעיקר בצפון הארץ, משעות הצהריים ללא גשם, הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

 

יום ראשון :  בהיר, הטמפ' יעלו עוד ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

יום שני : בהיר עם מעט עננות גבוהה בעיקר משעות אחה"צ אל תוך הלילה, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל . הרוח בפנים הארץ מזרחית קלה, ובמישור החוף צפונית מתונה.

 

 

יום שלישי  : בהיר עם מעט עננות גבוהה שתעבור מדי פעם, הטמפ' יעלו עוד ויעשה שרבי בפנים הארץ ובהרים, ברצועת החוף חם מהרגיל. הרוח בפנים הארץ מזרחית קלה עד מתונה ובמישור החוף לפרקים רוח מזרחית קלה עד צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי : בבוקר בהיר, במשך היום בעיקר משעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות יעשה יותר מעונן בעננות גבוהה ובינונית ואביך, העננות מעט תמתן את החום ולכן הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יישאר חם מהרגיל עד שרבי בפנים הארץ ובהרים , וחם מהרגיל במישור החוף. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה.

 

שישי : מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה עד מתונה. בשעות הלילה יתכן טפטוף/גשם נקודתי קל בצפון הארץ.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.