Missing image

התחזית מיום שבת 27.03.21 ועד יום שבת 03.04.21

שבת  : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, עד שעות אחה"צ המאוחרות עדיין יתכן טפטוף/גשם נקודתי קל מאוד, משעות הערב יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, הטמפ' ירדו היום ויעשה מאוד קר, הטמפ' יהיו נמוכות לעונה במידה רבה, ינשבו רוחות צפון מערביות קלות עד מתונות.

 

יום ראשון : בהיר , בבוקר סיכוי קטן לקרה במקומות המועדים לכך , הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות צפון מערביות עד צפוניות קלות עד מתונות.

 

 

יום שני :  בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות צפוניות קלות עד מתונות ובמישור החוף יתכנו משבים ערים.

 

יום שלישי : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות צפון צפון מערביות עד צפון צפון מזרחיות קלות עד מתונות, בהרים ובמישור החוף עוצמת הרוח יכולה להגיע עד רוחות ערות.

 

 

יום רביעי  : מעונן חלקית, הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, משעות הצהריים קיים סיכוי לגשם נקודתי קל בעיקר במזרח הארץ, משעות אחה"צ המאוחרות ללא גשם. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

יום חמישי : לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים מדי פעם בעיקר במישור החוף ובצפון, במרכז יתכן גשם מקומי, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות דרום מערביות עד מערביות קלות עד מתונות עם משבים ערים עד עזים.

 

יום שישי : בבוקר ללא גשם, במשך היום לקראת צהריים יתרבו העננים וגשם מקומי ירד מדי פעם בצפון ובמרכז. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות דרום מערביות עד מערביות מתונות עד ערום ויתכנו משבים עזים, הרוח תיחלש לקראת שעות הערב.

 

שבת : בבוקר עדיין יתכן טפטופים עד גשם נקודתי קלה מאוד, במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו. הרוח משתנית קלה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.