Missing image

התחזית מיום שבת 20.03.21 ועד יום חמישי 25.03.21 לאזור הצפון והמרכז :

שבוע משוגע לפנינו מבחינת מזג האוויר……

שבת  : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, אחה"צ ועד שעות הערב קיים סיכוי קטן לטפטופים מעננות בינונית. הטמפ' יעלו היום ויהיה חם מהרגיל לעונה. הרוח המישור החוף צפונית קלה עד מתונה, ובפנים הארץ משתנית קלה.

 

יום ראשון : בבוקר בהיר בדרך כלל, במשך היום יעשה יותר מעונן בהדרגה בעיקר בדרום ובמרכז ויעשה אביך בכל רחבי הארץ, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. משעות אחה"צ המאוחרות אל תוך הלילה קיים סיכוי לטפטופים/גשם מקומי בדרום הארץ ובמרכזה, בלילה שבין ראשון לשני אפילו יתכנו סופות רעמים יחידות ויש חשש קל לשיטפונות בכל נחלי הדרום, בלילה או לקראת בוקר יום שני הגשם יתפשט גם לצפון הארץ. הרוח משתנית קלה עד מתונה עם משבים ערים מדי פעם.

 

 

יום שני :  מעונן חלקית עד מעונן ואביך, בבוקר עדיין יתכן גשם קל בדרום הארץ, במשך היום הגשם יתמקד יותר ויותר בצפון הארץ ובמרכזה, יתכנו סופות רעמים יחידות. הטמפ' ללא שינוי ניכר, בצפון אולי ירידה קלה, עדיין יהיה מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות דרומיות מתונות עד ערות.

 

יום שלישי( יום הבחירות) : מעונן חלקית עד מעונן בצפון ובמרכז, בדרום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו ויעשה שרבי, בצפון ובמישור החוף חם מהרגיל עד שרבי, בכל הארץ אביך. בצפון הארץ עד שעות הצהריים יתכנו טפטופים/גשם מקומי מעננות בינונית. ינשבו רוחות דרום מזרחיות מתונות עד ערות ויתכנו משבים עזים, משעות אחה"צ המאוחרות לקראת ערב הרוחות יחוגו לדרום מערבית עד מערביות  הטמפ' יחלו לרדת( השרב יגיע לסיומו ) ויעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה אשר בהמשך הערב והלילה תחל להוריד גשם מקומי בצפון ובמרכז.

 

 

יום רביעי  : מעונן חלקית עם גשם מקומי מדי פעם בעיקר בצפון הארץ, במרכז יתכן גשם מקומי מדי פעם, הטמפ' ירדו ( יהיה כ 10 פחות לערך מהיום הקודם) והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון העליון ירד שלג,  ינשבו רוחות מערביות מתונות עד ערום עם משבים עזים.

 

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר, במשך היום ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. הטמפ' ללא שינוי והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית קלה עד מתונה עם משבים ערים.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.