Missing image

התחזית מיום שלישי 16.03.21 ועד יום ראשון 21.03.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שלישי  : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית ויתכן עדיין טפטופים בצפון הארץ בסיכוי נמוך. הרוח מערבית מתונה.

 

יום רביעי : במשך היום בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה שתעבור אותנו מדי פעם, הטמפ' ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה. הרוח בבוקר דרומית קלה, במשך היום תחוג לדרום דרום מערבית קלה עד מתונה, בערב ובלילה הרוח תחוג למערבית מתונה עד ערה, בשעות הערב יחל להיות יותר מעונן ולקראת חצות יחל לרדת גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ, במרכז יתכן טפטופים/גשם נקודתי קל מאוד.

 

 

יום חמישי :  עד שעות הצהריים מעונן חלקית ויתכן טפטופים/ גשם נקודתי קל בצפון ובמרכז, משעות הצהריים יעשה בהיר וללא גשם. הטמפ' ירדו. הרוח מערבית קלה עד מתונה עם משבים ערים.

 

 

יום שישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו. הרוח מערבית קלה. משעות אחה"צ אל תוך הלילה יעשה יותר מעונן בעננות גבוהה/בינונית.

 

 

שבת  : עד הצהריים מעונן בעננות גבוהה/בינונית, יתכנו טפטופים עד גשם נקודתי קל בצפון ובמרכז, משעות הצהריים יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא אפשרות לגשם. הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית מתונה.

 

 

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל עד שרבי בפנים הארץ ובהרים. הרוח צפון צפון מערבית עד צפון מזרחית מתונה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.