Missing image

התחזית מיום שלישי 09.03.21 ועד יום ראשון 14.03.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שלישי  : הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן ,יעשה אביך, משעות הערב יעשה יותר מעונן ומשעות הערב היותר מאוחרות אל תוך הלילה קיים סיכוי לטפטופים/גשם נקודתי קל מאוד בעיקר בצפון ויתכן בסיכוי יותר נמוך גם במרכז. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה. הלילה הזה יהיה פחות קר יחסית ללילה הקודם.

 

יום רביעי  : בשעות הבוקר עדיין מעונן חלקית עם סיכוי לא גבוה עדיין לטפטופים, במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ויהיה אביך, הטמפ' יעלו עוד עליה ויעשה שרבי בפנים הארץ, בהרים ובדרום הארץ, במישור החוף חם מהרגיל. הרוח דרום מזרחית עד דרום דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

 

יום חמישי :  במשך היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, משעות הצהריים הטמפ' ירדו עוד, ויעשה יותר מעונן  ובמרכז קיים סיכוי לטפטופים/גשם קל נקודתי מעננות בינונית, משעות הערב יחל לרדת גשם מקומי תחילה יותר בצפון ובמשך הלילה יתפשט למרכז והגשם צפוי להתחזק ולהיות מלווה בסופות רעמים בצפון הנגב אפשרות לגשם מקומי, בלילה בחרמון העליון צפוי שלג, בשעות הבוקר עדיין אביך ובמשך היום האובך יתפזר, הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה ומשעות הערב המאוחרות תתחזק לערה עד עזה עם משבים סוערים (30-50 קמ"ש עם משבים עד 90 קמ"ש ).

 

 

יום שישי : בשעות הבוקר המוקדמות עדיין יתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בחרמון העליון עדיין סיכוי לשלג , במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יעשה קל ומקומי ולפני שעות הצהריים/או צהריים הוא יפסק לגמרי. הטמפ' ירדו עוד ויהיו רגילות לעונה. הרוח בבוקר מערבית עד צפון מערבית ערה עד עזה ויתכנו משבים סוערים עדיין, ובמשך היום הרוח תיחלש בהדרגה.

 

 

שבת  : בהיר בדרך כלל, בדרום בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה. יתכן אובך רום.

 

 

יום ראשון : בשעות הבוקר עד שעות אחה"צ המוקדמות מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל עד שרבי בפנים הארץ, בהרים ובדרום הארץ, במישור החוף חם מהרגיל. יתכן אובך רום, משעות אחה"צ/ערב קיים סיכוי לטפטופים/ גשם קל נקודתי מעננות בינונית. הרוח בפנים הארץ צפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה ובמישור החוף צפון צפון מערבית מתונה עד ערה.

 

תשקיף : יום שני שבירת השרב וירידה בטמפ' שעדיין יהיו גבוהות מהרגיל , יום שלישי עוד ירידה בטמפ' עם סיכוי לגשם מקומי קל.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.