Missing image

התחזית מיום ראשון 07.03.21 ועד יום שישי 12.03.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום ראשון  : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, הרוח מערבית קלה.

 

יום שני  : בשעות הבוקר בצפון הארץ יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים מאוד, במרכז בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' בצפון מעט ירדו, במרכז ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית מתונה.

 

 

יום שלישי : מעונן חלקית עד בהיר הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה, במשך היום יעשה אביך, משעות הערב יעשה יותר מעונן ומשעות הערב היותר מאוחרות אל תוך הלילה קיים סיכוי לטפטופים/גשם נקודתי קל מאוד בעיקר בצפון ויתכן בסיכוי יותר נמוך גם במרכז. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה.

 

 

יום רביעי : בבוקר עדיין מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ויהיה אביך, הטמפ' יעלו עוד עליה ויעשה שרבי( שרב קל ) בפנים הארץ, בהרים ובדרום הארץ, במישור החוף חם מהרגיל. הרוח דרומית עד דרומית מערבית מתונה עד ערה.

 

 

יום חמישי  : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, משעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות הטמפ' ירדו עוד, יעשה יותר מעונן ומשעות הערב קיים סיכוי לגשם מקומי תחילה יותר בצפון ובמשך הלילה יתפשט למרכז, בשעות הבוקר עדיין אביך ובמשך היום האובך יתפזר, הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה ומשעות אחה"צ תתחזק עד משבים עזים.

 

 

יום שישי : בשעות הבוקר עדיין יתכנו גשמים מקומיים קלים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב( בצפון הארץ הגשם עשוי להיות מעט חזק יותר), במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו עוד ויהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית עד צפון מערבית מתונה עד ערה.

 

תשקיף : יום שבת התחממות מחודשת, יום ראשון שוב שרבי.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.