Missing image

התחזית מיום שלישי 02.03..21 ועד יום ראשון 07.03.21 לאזור הצפון והמרכז :

 

יום שלישי  : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי יחסית ללילה הקודם. הרוח דרומית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה. בחצי השני של הלילה יתכנו טפטופים בעיקר במישור החוף הצפוני.

 

יום רביעי  : בשעות הבוקר המוקדמות מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר היותר מאוחרות יחל לרדת גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף ובצפון והוא ירד מדי פעם עד שעות הערב, משעות הערב היותר מאוחרות/ לקראת חצות הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד, הגשם בשעות אלה יתפשט למרכז הארץ, בחרמון ירד שלג וזמנית אפשרי  שירד שלג גם בצפון רמת הגולן. הרוח דרומית מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו עוד ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

 

 

יום חמישי : עד שעות הבוקר היותר מאוחרות/לקראת צהריים ירד גשם מדי פעם, הגשם במהלך הבוקר יתפשט לצפון הנגב ושם ירד גשם מקומי( יש חשש לשיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה), בחרמון ירד שלג , וזמנית ירד שלג גם בצפון רמת הגולן. אחה"צ הגשם יתמעט ויעשה יותר מקומי וקל ולקראת ערב/בערב הוא יפסק לחלוטין. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר מערבית דרום מערבית מתונה והיא תחוג למערבית עד צפון מערבית במהלך שעות הבוקר היותר מאוחרות.

 

 

יום שישי : בשעות הבוקר המוקדמות בצפון הארץ מעונן חלקית ויתכנו עדיין טפטופים, לאחר מכן יעשה בהיר עד מעונן חלקית ובלי גשם. הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

 

שבת  : בהיר ונאה, הטמפ' יעלו עוד ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום ראשון : בהיר ונאה וללא שינוי בטמפ' . הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.