Missing image

התחזית מיום שישי 19.02.21 ועד יום רביעי 24.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שישי  : אחה"צ עדיין גשם לפרקים, יתכנו סופות רעמים יחידות, בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 1100 מטר ירד שלג, הרוח דרום מערבית עד צפון מערבית מתונה עד ערה, הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. לעת ערב/ערב הגשמים יחלשו וירדו מדי פעם אך באופן הרבה יותר מקומי. בלילה קר.

 

 

שבת  : מעונן חלקית עד בהיר משעות הצהריים תעבור אותנו עננות גבוהה, פה ושם עדיין יתכן גשם נקודתי קל בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשאר המקומות שבהם לא ירד גשם יש חשש לקרה במקומות המועדים , ולקפיאה של כבישים בעיקר בהרים, הטמפ' במשך היום מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה. בלילה שבין שבת לראשון שוב חשש לקרה במקומות המועדים, ולקפיאה של כבישים.

 

 

יום ראשון : בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים, בהרים עדיין חשש לקפיאה של כבישים, במשך היום מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה, עדיין הטמפ' יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה. בלילה שבין ראשון לשני שוב חשש לקרה במקומות המועדים.

 

 

יום שני : בבוקר יש עדיין חשש קל מקרה במקומות המועדים, במשך היום הטמפ' תעלה עוד עלייה קלה והטמפ' יהיו רגילות לעונה, תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה ויתכנו משבים עזים.

 

 

יום שלישי  : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים/אחה"צ יתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמרכז הארץ, יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. הרוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

 

יום רביעי : בצפון בהיר, במרכז ובדרום מעונן חלקית, בבוקר עדיין יתכן גשם מקומי בסיכוי נמוך עם חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, במשך היום יעשה בהיר. הטמפ' ירדו מעט. הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.