Missing image

התחזית מיום שלישי 16.02.21 ועד יום ראשון 21.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שלישי  : הערב גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות מהצפון ועד צפון הנגב, במהלך השעות הקרובות הרוחות יתחזקו ל 30-60 קמ"ש עם משבים של 70 קמ"ש והגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד, שלג ירד בחרמון , ומהחצי השני של הלילה גם בהרי הצפון והמרכז מעל 900 מטר, בהרי הצפון הוא יחל להיערם, בהרי המרכז אולי זמנית יערם. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת במהלך הלילה.

 

 

יום רביעי  :  מעונן חלקית עד מעונן וירידה ניכרת בטמפ' שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בבוקר ועד שעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות גשום וסוער בצפון ובמישור החוף, בשדרת ההר המרכזית בעיקר בחלק המרכזי והדרומי עם גשם מקומי מדי פעם, הגשם יתפשט לשדרת ההר המרכזית ולצפון הנגב לקראת הערב. שלג כבד ירד בחרמון, בהרי הצפון ירד שלג ויערם מגובה 800 מטר ויגרום לחסימת צירים, שלג יכול לרדת זמנית ולגרום להיערמות גם בגבהים של 700 מטר, מתחת לזה שלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר שלא יערם, במרכז במהלך היום שלג מדי פעם מגבהים של 900-1000 מטר שיכול לגרום להיערמות מסוימת , משעות אחה"צ אל תוך הלילה שלג ירד ויערם במרכז מגובה של 800 מטר ויגרום לחסימת צירים, שלג יכול לרדת זמנית ולגרום להיערמות גם בגבהים של 700 מטר , מתחת לזה שלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר שלא יערם. יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים, הרוח דרומית מערבית 30-60 קמ"ש עם משבים של 70-110 קמ"ש, יש חשש כבד לנזקי רוח.

 

 

יום חמישי : בשעות הבוקר המוקדמות עדין גשום עם שלג בהרים בגבהים כמו ביום הקודם, במהלך שעות הבוקר היותר מאוחרות רום השלג יעלה עד שלקראת צהריים השלג ירד רק בחרמון ובצפון רמת הגולן, גשם הגשם יעשה יותר מקומי וירד בהפוגות יותר גדולות בצפון ובמרכז. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח תיחלש ותנשב ממערב בעוצמה 20-40 קמ"ש עד משבים עד 50 קמ"ש.

 

 

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד מדי פעם מהצפון ועד לצפון הנגב, אחה"צ הגשם ייחלש וירד בהפוגות יותר גדולות ויעשה יותר מקומי. הטמפ" ללא שינוי. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

 

שבת  : מעונן חלקית עד בהיר, במשך שעות הבוקר ועד שעות הצהריים עדיין יתכנו גשמים מקומיים קלים, אחה"צ הגשם יפסק, בלילה קר מאוד ויש חשש לקרה במקומות המועדים.

 

 

יום ראשון : בבוקר קיים חשש לקרה במקומות המועדים לכך , במשך היום בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.