Missing image

התחזית מיום ראשון 14.02.21 ועד יום שישי 19.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום ראשון  : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. הרוח משתנית קלה.

 

 

יום שני  : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה בדרך כלל, בלילה הרוח תחוג לדרומית קלה.

 

 

יום שלישי :  בבוקר ובמשך היום מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח בתחילת היום דרומית מתונה, לקראת צהריים הרוח תחוג לדרום דרום מערבית מתונה, אחה"צ/לעת ערב הרוח תחוג לדרום מערבית מתונה עד ערה העננות תתרבה וגשם יחל לרדת במישור החוף ובצפון, יתכן גם אובך, בערב ובעיקר בלילה הרוח תתחזק באופן ניכר עם משבים עזים עד סוערים, הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד, בחרמון ירד שלג ובצפון רמת הגולן מעל 1100 מטר.

 

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן, גשום וסוער בצפון ובמישור החוף, הגשם ילווה בסופות רעמים וברד, בפנים אזור המרכז גשם מקומי מדי פעם במשך היום, יש חשש להצפות במקומות המועדים, בלילה הגשם יתפשט גם להרי המרכז, שלג ירד בחרמון ובהרי הצפון מעל 900 מטר , במרכז ללא שלג במשך היום, בלילה שלג ירד מעל 900 מטר גם במרכז.

 

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד לפרקים מצפון הארץ ועד צפון הנגב( בשעות הבוקר המוקדמות עדיין לא ירד בצפון הנגב, זה יתחיל יותר מאוחר בשעות הבוקר היותר מאוחרות ), הרוח בבוקר דרום מערבית עזה עם משבים סוערים עדיין, בשעות הבוקר היותר מאוחרות הרוח תחוג למערבית עד מערבית צפון מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים, אחה"צ הרוח תיחלש עוד. שלג ירד בחרמון ובהרים שגובהם מעל 900 מטר בצפון ובמרכז, לקראת שעות הצהריים רום השלג יעלה וירד בעיקר בחרמון.

 

 

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד מדי פעם במגמת היחלשות בצפון ובמרכז, הטמפ' מעט יעלו. הרוח מערבית מתונה עד רעה. אחה"צ/ערב הגשם יפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.