Missing image

התחזית מיום רביעי 10.02.21 ועד יום שני 15.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום רביעי  : בהיר, הטמפ' מעט ירדו אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

 

יום חמישי : בהיר, אחה"צ/לעת ערב מעט עננות גבוהה תעבור אותנו, הטמפ' ללא שינוי ניכר, אולי ירידה קלה בצפון, סך הכול הטמפ' עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית קלה ובחוף צפונית קלה עד מתונה.

 

 

יום שישי :  בהיר עם מעט עננות גבוהה שתעבור אותנו, הטמפ' ירדו מעט ועדיין הם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

 

שבת : בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר, עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

 

יום ראשון : בהיר בדרך כלל, הטמפ' מעט יעלו, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום שני : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו, אך עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית מתונה עד ערה.

 

תשקיף : מסתמנת מערכת גשם החל מיום שלישי הבא, ישנם שמועות על מערכת שלג, אולי כן ואולי לא זה עדיין מאוד רחוק בכדי לדבר על זה, עוד יומיים שוב תחזית אולי נדע יותר בוודאות לגבי המערכת של שבוע הבא.

 

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.